Ministerstvo spravedlnosti a Vězeňská služba zatím netestují, ČAK a soudy ano

Ministerstvo spravedlnosti ani Vězeňská služba zatím nepřikročily k testování pracovníků na covid-19. S testováním již naopak začaly například Česká advokátní komora, Nejvyšší soud v Brně nebo Městský soud v Praze. Povinnost testovat své zaměstnance mají od dnešního dne veřejné úřady s 50 a více pracovníky. Od 17. března nebudou zaměstnanci bez negativního testu na nemoc covid-19 vpuštěni na pracoviště.

„Ministerstvo spravedlnosti již od minulého týdne podniká kroky k organizačnímu a materiálnímu zajištění realizace pravidelného testování zaměstnanců, které bude zahájeno na začátku příštího týdne. Bude se jednat o zaměstnance, kteří budou vykonávat pracovní činnost prezenčně. Jejich počet byl omezen na desítky,“ napsal mluvčí ministerstva Mgr. Vladimír Řepka s tím, že ostatní zaměstnanci vykonávají práci z domu.

„Vězeňská služba ČR v tuto chvíli připravuje napříč svými zařízeními prostory, personál, zajištění odpadového hospodářství tak, abychom byli na testování plně připraveni, jakmile budeme mít zajištěn dostatečný počet testů,“ přidala se mluvčí bezpečnostního sboru Mgr. Markéta Prunerová. Doplnila, že testování se bude týkat všech zaměstnanců. „Každý bude testován minimálně jednou týdně, pokud nebude určeno jinak.“ Vězeňská služba dostane od státu testovací sady, které jí dodají hasiči. „Testy budou uložené v centrálním skladu VS ČR, odkud ve čtvrtek začneme distribuovat do jednotlivých našich zařízení. V pátek tedy budou již i všechny věznice a vazební věznice disponovat potřebným množstvím testů a podle možností budou moci začít s testováním svých zaměstnanců,“ sdělila mluvčí bezpečnostního sboru Markéta Prunerová. Jednotlivé věznice už jsou podle ní na testování připravené jak po technické, tak po personální stránce. Prunerová doplnila, že testování se bude týkat všech zaměstnanců, v bezpečnostním sboru v současnosti pracuje 11 347 lidí.

Testovat své zaměstnance začala již od pondělí 8. března také Česká advokátní komora. „Pro naše zaměstnance jsme zajistili bezplatné testování ve smluvním zdravotnickém zařízení a zatím jsme nezaznamenali žádné problémy,“ uvedl tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp. Zaměstnanci se v den odběru již plynule objednávají na další test nebo si rezervují hned několik termínů předem pro příští týdny, aby vše probíhalo plynule a interval mezi nimi nebyl delší než 7 dní. Smyslem všech těchto opatření není jen dostát vyhlášeným vládním nařízením, ale pravidelným testováním zaměstnanců v kombinaci s home office hlavně zajistit plynulý chod Komory a standardní servis pro advokáty, na který jsou zvyklí.

Povinné testování všech svých soudců a zaměstnanců zahájil 10. března také Nejvyšší soud, a to za pomoci výjezdního týmu Zdravotního ústavu. „Přímo v budově soudu (na snímku) bylo za přísných bezpečnostních opatření během dnešního dne otestováno více než sto zdejších soudců a zaměstnanců, spolu s nimi také příslušníci justiční stráže. Obdobné testování se uskuteční opět příští středu 17. 3. 2021,“ uvedl mluvčí NS Mgr. Petr Tomíček.

Otestovat podle něj nebude třeba všech zhruba 350 soudců a zaměstnanců. „Řada z nich prozatím testování absolvovat nemusí, protože se tito lidé testují individuálně na jiných místech, pracují v režimu home office a v příštích sedmi dnech neplánují pracovat ze svých kanceláří,“ vysvětlil Petr Tomíček.

Podle něj všichni ostatní, které mobilní tým Zdravotního ústavu nestihne ve středu 10. 3. 2021 otestovat, obdrží v úvodu příštího týdne pravděpodobně samotestovací sady, jejichž dodání bezplatně přislíbilo soudům po celé České republice Ministerstvo spravedlnosti.

Také pražský městský soud, který je největším soudem v ČR, zajišťuje zaměstnancům pravidelné testování prostřednictvím zdravotnického zařízení, a to na svých vybraných pracovištích a nezaznamenal žádné větší problémy.

„Soud bude současně zajišťovat pravidelné testování svých zaměstnanců prostřednictvím testů na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou,“ sdělil jeho mluvčí Mgr. Adam Wenig. „Pokud by soud neobdržel avizované samotesty, je připraven je sám zakoupit a dodržet stanovené termíny,“ dodal.

Povinné testování se netýká lidí pracujících z domova a těch, kteří v posledních třech měsících prodělali nemoc covid-19. Nemusí se mu podrobit ani lidé, kteří mají potvrzení o očkování.

Zdroj: ČAK; NS; ČTK
Foto: NS

Go to TOP