Prodejcům pojištění se zřejmě prodlouží lhůta na doložení odborné způsobilosti

Prodejci a zprostředkovatelé pojištění se mohou dočkat prodloužení lhůt pro doložení své odborné způsobilosti, kterou po nich vyžaduje zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Vláda na svém zasedání 2. listopadu 2020 podpořila poslaneckou novelu této normy, která prodlužuje uvedené lhůty s ohledem na potíže vyvolané pandemií onemocnění Covid-19.

 

Všichni prodejci a zprostředkovatelé pojištění musejí splňovat požadavky na odbornou způsobilost. Ta se skládá ze dvou složek – první z nich je získání všeobecných znalostí, které se prokazují maturitní zkouškou nebo vyšším vzděláním. Tuto povinnost musejí prodejci a další osoby, kterým to ukládá zákon, splnit do 1. června 2022. Poslanci navrhují tento termín o měsíc posunout, argumentují tím, že „toto datum spadá do období ještě běžícího školního roku, což může být pro potřeby skládání závěrečných zkoušek, které na školách běžně probíhají i v měsíci červnu, nepraktické.“

Získání odborných znalostí a dovedností se prokazuje absolvováním odborné zkoušky. V tomto případě navrhují poslanci prodloužení termínu o půl roku, tedy do 1. června 2021. „Pandemie onemocnění Covid-19 a opatření Ministerstva zdravotnictví a vlády, která byla přijata na jaře tohoto roku k zabránění šíření této nemoci, znemožnily po několik měsíců konání odborných zkoušek pro distributory pojištění,“ stojí v důvodové zprávě předkladu normy.

Ministerstvo financí návrh v připomínkovém řízení podpořilo. „V situaci, kdy Česká národní banka dosud neumožňovala akreditovaným zkušebnám organizovat zkoušky dálkovým způsobem, se doba, ve které měly povinné osoby možnost zkoušku složit, reálně významně zkrátila. Na situaci, kdy na trhu zbývá přezkoušet více než 10 000 osob, je tak důvodné a potřebné reagovat,“ uvedlo Ministerstvo financí.

Souhlas s návrhem vyslovila i Česká národní banka. „Česká národní banka konstatovala, že navrhovaná změna právní úpravy je logickým opatřením v době, kdy s ohledem na aktuální situaci s pandemií onemocnění Covid-19 není možné provádět odborné zkoušky podle zákona o distribuci pojištění a zajištění,“ uvádí se ve vyjádření centrální banky.

Předkladatelé navrhují, aby Sněmovna návrh projednala a schválila zrychleně již v prvním čtení.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP