Zákaz poskytování služeb se ani dle nového usnesení vlády netýká advokátů

Česká advokátní komora sděluje, že zákaz poskytování služeb stanovený usneseními vlády č. 1079, č. 1103 a aktuálním usnesením č. 1116 z 30. října 2020 o  přijetí krizového opatření se NEVZTAHUJE na advokáty.

Vyplývá to z článků I. bodů 1. těchto usnesení, v nichž je stanoveno: tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

vedení ČAK
Foto: Vláda ČR

Go to TOP