Vláda navrhla snížení daně z příjmu a další daňové úlevy podnikatelům

V rámci projednání vládního daňového balíčku na rok 2021 by měl být na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v úterý 27. října 2020 projednán i návrh předsedy vlády Andreje Babiše na změnu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. O změně daňových sazeb se jedná v souvislosti s plánovaným zrušením superhrubé mzdy. Premiér navrhuje snížení daně z příjmů zaměstnancům na 15 %, pro lidi s vyššími příjmy, nad 48 násobek průměrné hrubé mzdy, by měla platit sazba 23 %.

Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Vedle toho je ještě pro vysoce příjmové skupiny v daňovém systému takzvaná solidární přirážka, ta má zůstat fakticky zachována.

V případě daně z příjmů zaměstnanců nebude možné nově snížit základ daně o odvody na zdravotním a sociálním pojistném, které zaměstnanci strhává jeho zaměstnavatel.

V důvodové zprávě se uvádí, že navrhované snížení daňového zatížení práce je zamýšleno pouze na dva roky. O definitivním daňovém režimu a výši sazeb se podle něj rozhodne podle aktuálního ekonomického a fiskálního vývoje.

Koalice slíbila zrušení superhrubé mzdy ve vládním programovém prohlášení, v němž se zavázala ke snížení daně z příjmu na 19 procent. Na zavedení 15% daně se koaliční strany dohodly koncem srpna t. r. Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.


Vláda prodloužila do konce roku vyplácení příspěvků na náhrady mezd z programu Antivirus firmám, které musely kvůli výpadku poptávky, surovin či personálu omezit výrobu a služby. Firmy mohly dosud od státu při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin získat zpátky 60 procent vyplacené náhrady mzdy do 29 000 korun superhrubé mzdy.

Schválila také další rozšíření daňových úlev pro podnikatele a firmy zasažené opatřeními proti šíření koronaviru. Úřad promine zálohy splatné od 15. října do 15. prosince pro daň z příjmu fyzických osob i firem, zálohy na silniční daň splatné 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince a úroky z prodlení u daně z přidané hodnoty.

Souhlasné stanovisko zaujal kabinet také k návrhu na rozšíření působnosti finančního arbitra při řešení sporů. Arbitr by měl podle návrhu rozhodovat například spory ze smluv o neživotní pojištění, doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění. Působnost arbitra by se měla rozšířit i v případě spotřebitelských úvěrů, kde vedle spotřebitele vystupuje ručitel, nebo pokud je třeba dluh zajištěn zástavním právem.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP