UO ČR obdržela odpověď k poskytování protokolu o podaném vysvětlení

Unie obhájců České republiky se 4. října 2020 obrátila dopisem na Policejní prezidium České republiky se žádostí o stanovisko k poskytováním kopie úředního záznamu o podaném vysvětlení osobě, která podala vysvětlení v trestním řízení. Členové Unie se stále ve své praxi setkávají s případy, kdy je policejním orgánem odepřeno vydání kopie zmíněného úředního záznamu s odkazem na blíže neurčený vnitřní předpis závazný pro příslušníky Policie České republiky.

Přestože policejní prezident ve své odpovědi na žádost Unie obhájců uvedl, že na vydání kopie záznamu o podaném vysvětlení není právní nárok a je tak vždy podmíněno individuálním souhlasem policejního orgánu, potvrdil však zároveň, že tato problematika není upravena žádným interním aktem řízení Policie České republiky a ani tak v budoucnu nebude učiněno.

Pokud tedy při úkonech policejní orgán tvrdí, že mu ve vydání kopie brání nějaký pokyn či rozkaz, jedná v rozporu s obecně závaznými vnitřními předpisy.

Unie obhájců dlouhodobě dochází k závěru, že poskytnutí kopie úředního záznamu orgány činnými v trestním řízení osobě podávající vysvětlení je možné bez dalšího.

Uvedené problematice se bude UO ČR i nadále věnovat a v této souvislosti přivítá zkušenosti kolegyň a kolegů z praxe, které je možné napsat na adresu info@uocr.cz.


Zdroj: Unie obhájců ČR

Go to TOP