Jarní půlroční konference mezinárodní asociace mladých právníků v Haagu

Jarní půlroční konference mezinárodní asociace mladých právníků (AIJA) se uskutečnila ve dnech 24. – 28. května 2023 a historicky poprvé se konala v Haagu, který je považován za hlavní město práva a centrum mezinárodního soudnictví.

 

Přestože hlavním městem Nizozemska je Amsterdam, v Haagu sídlí jak nizozemská vláda, tak parlament i královská rodina. Sídlo zde mají také Mezinárodní soudní dvůr, Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, Mezinárodní trestní soud, Eurojust (Agentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech) či Nadace evropských advokátů (ELF), se kterou Česká advokátní komora (ČAK) dlouhodobě a intenzivně spolupracuje.

Konference byla rozdělená do tří paralelních tematických bloků, každý účastník si tak během nadcházejících dnů mohl vybrat přednášku dle svého zaměření. S ohledem na místo konání byl záměrně zvolen jako jeden z fakultativních tematických bloků soubor přednášek věnovaný Haagským úmluvám, a to z hlediska praktického dopadu „pro mezinárodní právníky v roce 2023“. Druhá fakultativní série přednášek byla zaměřená na arbitráž a lidská práva. Třetí možnou volbou byly přednášky na téma ESG s ohledem na nebývalý růst výzev v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a podnikového řízení, a to i v právním odvětí.

S ohledem na lokalitu konference i její široké a zajímavé zaměření tak není překvapující, že se jednalo o největší účast na půlroční konferenci v historii organizace AIJA. Letošní jarní konference se zúčastnilo přes 400 zájemců ze 43 různých zemí.

Celý týden byl naplněn přednáškami, zasedáními jednotlivých pracovních výborů i společenskými akcemi, včetně oblíbené „Home Hospitality Dinner“, tj. večeře, kterou pořádají místní kolegové ve svém domově.

Součástí konference byla opět i přednáška, kterou pořádala „AIJA Women Network“, platforma v rámci organizace, která má za cíl zlepšení postavení žen v právnických profesích.  Toto uskupení vzniklo v roce 2019 a od té doby zorganizovalo mnoho seminářů na rozličná témata, jako je rovnost platů mužů a žen či možnost kariérního růstu pro ženy v právním prostředí.

Odborná část konference pokračovala i v sobotu, kdy účastníky konference čekala přednáška v samotném Paláci míru. Palác míru je sídlem řady soudních institucí (Mezinárodní soudní dvůr, Stálý rozhodčí soud, Haagská akademie mezinárodního práva) a ztělesňuje hodnoty míru a spravedlnosti. Z tohoto důvodu se nazývá i „sídlem mezinárodního práva“.

Následoval závěrečný galavečer všech účastníků v Muzeu umění, čímž byla jarní půlroční konference oficiálně ukončena.

AIJA však v průběhu roku organizuje mnoho dalších konferencí a seminářů. Za nejvýznamnější je považován výroční kongres a půlroční (jarní a podzimní) konference. Letošní výroční kongres se uskuteční ve dnech 21. – 26. srpna 2023 v Riu a registrace je již otevřená všem zájemcům: https://rio2023.aija.org/. Další půlroční (podzimní) konference je naplánovaná na 29. listopadu – 2. prosince 2023 v Paříži.

AIJA sdružuje přes 3 400 individuálních členů (právníků do 45 let věku) a přes 60 kolektivních členů, a to z celého světa, celkem ze 110 různých zemí.

 

JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph. D, národní zástupkyně AIJA pro ČR, odborná konzultantka pro mezinárodní vztahy
Foto: archiv AIJA

Go to TOP