NSS obdržel sedm stížností na volby do Senátu, důvody jsou různé

Nejvyšší správní soud (NSS) obdržel v zákonné lhůtě celkem sedm stížností na letošní senátní volby. Obsahově se týkají objektivity kampaně, rovného přístupu k médiím, hlasování s rouškou a naplňování volebního práva ve věznici. Pět podnětů podaly fyzické osoby, jeden Aliance národních sil společně s politickým hnutím Jednotní a jeden Demokratická strana zelených – Za práva zvířat.

 

„Soudci volebního senátu NSS průběžně posuzují jednotlivé návrhy tak, jak přicházejí, a provádějí základní procesní úkony, zejména poučení účastníků řízení o složení senátu a zasílají výzvy k odstranění vad návrhů,“ uvedla mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Tři ze sedmi zaslaných podnětů již Nejvyšší správní soud posoudil. První z nich zamítl v uplynulém týdnu. Stížnost napsal volič, který narazil v Protivíně na zamčenou volební místnost. Poté co zabouchal na okno, komise mu otevřela a on mohl odvolit.

V pondělí 26. října 2020 Volební senát Nejvyššího správního soudu rozhodl o dalších dvou stížnostech. Navrhovatel se ve věci vedené pod sp. zn. Vol 1/2020 domáhal přezkoumání průběhu prvního kola voleb do Senátu ve volebním obvodě č. 60 Brno-město. Volební senát tento návrh odmítl. Soudci se jím meritorně nezabývali, neboť navrhovatel nebyl aktivně legitimován k jeho podání.

„Návrh na přezkum voleb podaný občanem musí mířit k ochraně aktivního volebního práva právě tohoto občana. Soud tak nemůže projednat návrh na vyslovení neplatnosti hlasování do Senátu podaný navrhovatelem, který k jeho podání není aktivně legitimován z toho důvodu, že ve volebním obvodu, kam navrhovatel podle svého trvalého bydliště spadá, vůbec neprobíhaly volby do Senátu. Na tom nic nemění ani přesvědčení takového navrhovatele, že jím tvrzené skutečnosti jsou závažné,“ konstatovala soudkyně volebního senátu Mgr. Michaela Bejčková.

Uvedený návrh byl zároveň podán předčasně. Celé usnesení ve věci sp. zn. Vol 1/2020 je zde.

Ze stejného důvodu, tedy že navrhovatel nebyl oprávněný návrh podat, odmítl soud i návrh ve věci sp. zn. Vol 2/2020. Tento návrh podával stejný navrhovatel a byl obsahově totožný s jeho prvním. Rozdíl byl pouze v tom, že v mezičase již byly výsledky voleb schváleny Státní volební komisí a byly zveřejněny. Celé usnesení zde.

Dosud nerozhodnuty zůstávají čtyři stížnosti – dvě se týkaly volebního obvodu číslo 24, resp. Prahy 9, jedna volebního obvodu Přerov a jedna zpochybňuje volby jako celek.

 

Zdroj: ČTK, NSS
Foto: Sefjo / CC BY-SA 3.0 / https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19376117

 

 

 

Go to TOP