MF odloží podnikatelům zasaženým zákazy úhradu některých daní

Podnikatelům, kteří byli zasaženi vládními opatřeními aktuálně přijatými v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19, Ministerstvo financí (MF) automaticky odloží všechny úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně, a to od 14. října do konce roku 2020. Schválila to na svém jednání ve středu 14. října vláda. Jak upřesnila ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., opatření se týká podnikatelů s převažujícím oborem činnosti, na které vládní zákazy přímo míří. MF upozornilo, že stačí, aby podnikatelé Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i e-mailem.

 

„Například provozovatelé fitness center či hospodští tak po zaslání oznámení budou mít odloženo placení vybraných daní do konce letošního roku. Aby se podnikatelům vše zjednodušilo, bude možné poslat oznámení Finanční správě i e-mailem jako to bylo v případě kompenzačních bonusů. Poplatníci, na které se generální pardon nevztahuje, mohou o odklad platby daně zažádat individuálně,“ uvedla Alena Schillerová.

Ministryně Schillerová upozornila, že pokud podnikatelé za letošní rok očekávají daňovou ztrátu, mohou si do výše této ztráty požádat o vratku daně z příjmů, kterou zaplatili ve dvou předchozích letech a do patnácti dnů po podání žádosti o vrácení bude mít peníze na účtu. „Institut zpětného uplatnění daňové ztráty byl přijat právě pro tyto situace,“ řekla JUDr. Schillerová.

Ministerstvo také informovalo, že nad rámce přijatých opatření mohou podnikatelé nadále využívat některých opatření v rámci tzv. liberačního balíčku, která byla zavedena již během jarní vlny pandemie onemocnění Covid-19. Jde například o plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na Finanční nebo Celní úřad nebo plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince. Více o liberačním balíčku najdete ZDE.

„V případě potřeby lze samozřejmě využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně daňových subjektů,“ upozornilo Ministerstvo financí. Jedná se kupříkladu o možnost žádat o posečkání s úhradou daně či rozložení její úhrady na splátky, možnost požadovat snížení či zrušení záloh, možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav nebo možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

 

Seznam oborů s automatickým odložením úhrad DPH, daní z příjmů a silniční daně, zveřejněný Ministerstvem financí

– provozování restauračních zařízení a barů,

– provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték

– pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,

– pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,

– provozování cirkusů a varieté,

– pořádání poutí a podobných tradičních akcí,

– pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,

– pořádání veletrhů,

– provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,

– provozování zoologických zahrad,

– provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP