Zemřel advokát JUDr. Daniel Uličný, člen Kárné komise ČAK

Česká advokátní komora a Advokátní kancelář DU – JUDr. Daniel Uličný s lítostí oznamují, že v sobotu 10. října 2020 zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 44 let advokát JUDr. Daniel Uličný. 

 

Daniel Uličný

JUDr. Daniel Uličný se v advokátní praxi pohybuje od roku 2001. Od roku 2006 působil v Advokátní kanceláři Havel Holásek Partners s. r. o., po roce 2011 jako partner. Byl spoluzodpovědný za vedení a rozvoj týmu v oblasti soudních sporů, arbitráží a specializované skupiny pro vymáhání pohledávek. S ohledem na své jazykové znalosti (hovořil anglicky, francouzsky a italsky) pracoval i v týmu orientovaném na zahraniční klientelu.

Od roku 2015 se věnoval samostatné praxi v AK DU – JUDr. Daniel Uličný a zároveň spolupracoval s advokátní kanceláří Chytrý Valtrová s.r.o.

Díky své bohaté praxi v české i mezinárodní advokacii se věnoval právním službám zejména v oblasti sporů a arbitráží, občanského a obchodního práva, ale také duševního vlastnictví a práva cenných papírů.

Působil jako rozhodce zapsaný na listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Byl činný v České advokátní komoře jako člen Kárné komise ČAK.

Poslední rozloučení s JUDr. Danielem Uličným se bude konat v pátek 16. října 2020 ve 13:00 hodin v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech (hlavní vchod).

 

 Čest jeho památce!

 

 

Redakce AD
Foto: advokatulicny.cz a Pixabay

 

Go to TOP