Pozvánka na říjnové přednášky a semináře Jednoty českých právníků

Již před měsícem jsme vás seznámili s bohatým programem, který výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků – v souladu se svým posláním a stanovami a ve spolupráci s Justiční akademií – připravil na druhé pololetí tohoto roku. Z řady zajímavých odborných seminářůpřednášek týkajících se aktuální problematiky vám v předstihu (abyste se v případě zájmu stihli včas přihlásit) nabízíme akce, které se uskuteční v říjnu:

 

PŘEDNÁŠKY

Dovolání v civilní věci

Termín konání: pondělí 5. října 2020 od 16:00 hodin
Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, přízemí, č. dveří 38
Přednášející: JUDr. David Vláčil, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

 

Judikatura v pozůstalostních věcech

Termín konání: pondělí 19. října 2020 od 16:00 hodin
Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, přízemí, č. dveří 38
Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, předseda senátu Městského soudu v Praze

Informace pro účastníky odpoledních přednášek naleznete ZDE, a to včetně formuláře k přihlášení se na akci.

 

SEMINÁŘ

Velká novela zákona o obchodních korporacích – změny týkající se výlučně SRO

Termín konání: pondělí 26. října 2020 od 9:00 hodin
Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18/1. patro
Přednášející: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty UK v Praze

Zaměření semináře:

  • tvorba a rozdělení vlastních zdrojů (dopady změn z obecné části),
  • postavení jednatelů (dopady změn z obecné části),
  • druhy podílů a (omezení) nakládání s nimi, kmenové listy,
  • zánik účasti jinak než převodem, uvolněný podíl a vypořádací podíl,
  • společnická žaloba, hlasovací právo, vysílací právo jmenovat /odvolat jednatele, další práva společníka,
  • rozhodování per rollam, dodatečné hlasování, nové typy notářského zápisu,
  • působnost valné hromady, protest.
    Diskuse a odpovědi na dotazy.

Další informace pro účastníky odborných seminářů a přihlášku naleznete ZDE.

 

Redakce AD
Foto: Jednota českých právníků

 

 

 

Go to TOP