Vracejí se povinné platby záloh pro OSVČ. Máte nastavený trvalý příkaz?

Letos v březnu bylo – v souvislosti s opatřeními vyvolanými pandemií Covid-19 – vyhlášeno dočasné odpuštění plateb záloh na sociální a zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Srpen byl posledním měsícem, kdy je OSVČ nemusely platit. Od září se jich povinnost odvádět povinné platby opět týká. V případě opomenutí může dokonce hrozit penále.

 

Stát odpustil OSVČ obě paušální platby jako součást podpory podnikatelů během pandemie Covid-19 – sociální (důchodové) i zdravotní pojištění bylo prominuto od března do srpna 2020, a to do výše minimálních záloh. Úleva byla poskytnuta OSVČ na hlavní i vedlejší činnost. Stát tak odpustil více než milionu plátců částku okolo 30 tisíc korun. OSVČ, které odváděly vyšší částku, budou muset doplatit pouze rozdíl mezi minimální zálohou a pojistným, které bude vyměřeno na základě skutečného základu daně.

Od září se povinné platby záloh opět vracejí. Posečkat s platbou (na říjen) mohou pouze ti, kteří už stihli zaslat zálohy za březen, přičtou se jako částky za devátý měsíc.

Pravidla pro zasílání záloh i jejich výše zůstávají stejné, odvíjejí se od posledního podaného přehledu OSVČ. Sociální pojištění v minimální výši 2544 Kč je splatné do konce měsíce, za který plátce částku posílá, tedy do 30. 9. 2020. U zdravotního pojištění, kde je minimální záloha 2352 Kč, platí, že peníze musejí na účet dorazit nejpozději 8. dne nadcházejícího měsíce, tzv. že záloha na zdravotní pojištění za září je splatná do 8. října 2020.

Zatímco se klasické odesílání záloh vrací, stát neavizoval žádnou toleranci vůči zapomnětlivcům. Znamená to, že ti, kteří návrat pravidelných záloh promeškají, budou platit penále, a to ve standardní výši 0,05 procenta dlužné částky za každý kalendářní den. Je tedy skutečně potřeba si návrat plateb ohlídat.

 

Zdroj: AK Vilímková, Dudák & Partners
Foto: Pixabay

Go to TOP