Pozvánka na podzimní přednášky a semináře Jednoty českých právníků

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil – v souladu se svým posláním a stanovami a ve spolupráci s Justiční akademií – na druhé pololetí 2020 následující odborné seminářepřednášky týkající se aktuální problematiky:

 

SEMINÁŘE

Velká novela zákoníku práce 2020
Termín konání: úterý 29. září 2020 od 9:00 hodin
Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18/1. patro

Přednášející: JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokát se specializací na pracovní právo, zprostředkovatel a rozhodce pracovněprávních sporů, člen Kolegia expertů AKV Praha

 

Velká novela zákona o obchodních korporacích – změny týkající se výlučně SRO
Termín konání: pondělí 26. října 2020 od 9:00 hodin
Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18/1. patro

Přednášející: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty UK v Praze

 

Právní režim mezinárodních obchodních transakcí
Termín konání: pondělí 9. listopadu 2020 od 14:00 hodin
Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18/1. patro

Přednášející: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., odborný asistent Právnické fakulty MU v Brně, ředitel Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí v Brně

 

Velká novela zákona o obchodních korporacích – změny týkající se výlučně AS
Termín konání: 30. listopadu 2020 od 9:00 hodin
Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18/1. patro

Přednášející: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty UK v Praze

 

Praktická aplikace základních zásad ochrany soukromých práv podle Hlavy I. OZ (poznatky z uplatňování v rozhodovací praxi)
Termín konání: 7. prosince 2020 od 9:00 hodin
Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18/1. patro

Přednášející: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy
Termín konání: 14. prosince 2020 od 9:00 hodin
Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18/1. patro

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

 

Informace pro účastníky odborných seminářů a přihlášku naleznete ZDE.

 

PŘEDNÁŠKY 

Svěřenské fondy
Termín konání: pondělí 14. září 2020 od 16:00 hodin
Místo konání: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1, přízemí, č. dv. 38

Přednášející: JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, advokát v Praze

 

Dovolání v civilní věci
Termín konání: pondělí 5. října 2020 od 16:00 hodin
Místo konání: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1, přízemí, č. dv. 38

Přednášející: JUDr. David Vláčil, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

 

Judikatura v pozůstalostních věcech
Termín konání: pondělí 19. října 2020 od 16:00 hodin
Místo konání: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1, přízemí, č. dv. 38

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, předseda senátu Městského soudu v Praze

 

Rizika plynoucí účastníkům právních vztahů k nemovitostem z revize katastru
Termín konání: pondělí 2. listopadu 2020 od 16:00 hodin
Místo konání: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1, přízemí, č. dv. 38

Přednášející: Ing. Pavel Doubek, vedoucí oddělení řízení územních orgánů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze

 

Typy žalob ve správním soudnictví a jejich rozlišení
Termín konání: pondělí 16. listopadu 2020 od 16:00 hodin
Místo konání: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1, přízemí, č. dv. 38

Přednášející: JUDr. Ladislav Hejtmánek, předseda senátu správního úseku Městského soudu v Praze

 

Závěť
Termín konání: pondělí 23. listopadu 2020 od 16:00 hodin
Místo konání: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1, přízemí, č. dv. 38

Přednášející: JUDr. Martin Šešina, emeritní notář

 

Informace pro účastníky odpoledních přednášek naleznete ZDE, a to včetně formuláře k přihlášení se na akci.

 

Redakce AD 
Foto: Jednota českých právníků

 

Go to TOP