Se 120 let starým případem L. Hilsnera to advokát nevzdává, obrátí se na VSZ

Soud nebude znovu řešit 120 let starý případ Leopolda Hislnera. Českobudějovické státní zastupitelství neshledalo důvod k podání návrhu na obnovení řízení. Uvedl to českobudějovický státní zástupce JUDr. Josef Český. Podnět k přezkumu podal advokát JUDr. Lubomír Müller. Hilsner byl v roce 1900 v Písku odsouzen za vraždu Anežky Hrůzové v Polné na Jihlavsku k trestu smrti. Proti vlně antisemitismu bojoval tehdy i pozdější prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk, který pomohl ke zmírnění Hilsnerova trestu. Hilsner ani přes obdrženou císařskou milost nikdy nebyl rehabilitován.

Soud v Písku podle advokáta Müllera před 120 lety jednal pod silným protižidovským tlakem. Tvrdí, že židovský mladík Hilsner, jemuž byl následně trest změněn na doživotí, měl právo na spravedlivý proces a případnou rehabilitaci. Hilsner strávil ve vězení 19 let, v roce 1918 mu udělil milost poslední rakousko-uherský císař Karel I.


„Dospěli jsme k závěru, že nenastaly nové skutečnosti, které by vedly k obnovení řízení,“
uvedl státní zástupce. Dodal, že státní zastupitelství o podnětu rozhodlo v pátek. Advokát Müller se může v případě nesouhlasu obrátit na vrchní státní zastupitelství. „Může požádat o přezkoumání našeho postupu,“ řekl Josef Český.

To také, jak redakci Advokátního deníku napsal, také učinil. „Rozdílné právní názory na odsouzení Leopolda Hilsnera přezkoumá Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ vyjádřil se ke stanovisku českobudějovického státního zastupitelství advokát Müller a dodal, že obnovu procesu požadoval již prof. T. G. Masaryk (1850-1937), který svůj pohled vyjádřil v brožuře Nutnost revidovati process Polenský. „I bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Vlasta Parkanová „po přezkoumání případu“ dospěla v roce 1998 k závěru, že v Hilsnerův neprospěch byl „porušen zákon“, ale že věc musí řešit rakouská justice, protože konečné rozhodnutí bylo vydáno ve Vídni. V lednu 2019 však Nejvyšší soud ČR v jiné kauze rozhodl, že lze vyhovět i stížnosti, namířené proti rozhodnutí českého prvoinstančního soudu, byť konečné rozhodnutí vydal soud sídlící z dnešního pohledu v zahraničí,“ dodal doktor Müller.


Současná ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová si je podle advokáta Müllera vědoma, že soudní řízení s Hilsnerem neproběhlo
„v souladu s se zásadami spravedlivého procesu“. K podání stížnosti pro porušení zákona si ovšem klade podmínku, že o přezkum musí někdo projevit „dostatečně intenzivní konkrétní a individuální zájem“. Zájem „celospolečenský a historický“ nestačí. (Viz přípisy ze dne 27. 11. 2019 a 29. 5. 2020 sp. zn. MSP-670/2019-ODKA-SPZ.) „Na jedné straně zde tedy stojí obhájci rozsudku a na druhé straně ti, kdo upozorňují na nezákonnosti procesu. Vyhodnocením těchto rozporných názorů se proto bude nyní zabývat Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ uvedl s odhodláním JUDr. Müller a dodal, že „právo na spravedlivý proces je základní lidské právo, a pokud se někomu spravedlivého procesu z jakýchkoli důvodů nedostalo, má právo na jeho obnovu.“

 

Zdroj: redakce AD; ČTK
Foto: Advokátní deník

Go to TOP