Novela zákona o střetu zájmů ukončí neoprávněné nakládání s údaji politiků

Majetková přiznání přístupná pouze na základě individuálních žádostí a omezení nakládání s údaji uvedenými v těchto dokumentech. Tak zní návrh skupiny poslanců týkající se omezení přístupu k majetkovým oznámením politiků, který bude v pondělí 17. srpna projednávat vláda. Stejný režim platí v současné době pro vedoucí úředníky a ředitele bezpečnostních sborů.

Ministerstvo spravedlnosti v připomínkovém řízení poslanecký návrh novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, podpořilo. Zpochybnilo však – podobně jako Ministerstvo vnitra – navrhované vyjmutí některých představitelů obcí z uvedeného zákona. Ve svém stanovisku na tento problém upozornila i vláda. Podle ní je předkládaná úprava nekoncepční, když navrhuje vyjmutí některých místostarostů a radních z okruhu veřejných funkcionářů na základě toho, v jakém rozsahu obecní úřad dané obce vykonává přenesenou působnost. „Rozsah výkonu přenesené působnosti podle názoru vlády nesouvisí s postavením člena orgánu obce, a proto by z něj neměly být dovozovány ani nároky na jeho osobu ohledně střetu zájmů,“ uvádí se ve stanovisku vlády.

Předkladatelé se odvolávají na verdikt Ústavního soudu (ÚS) ze začátku letošního roku, kterým ÚS – pro porušení práva veřejných funkcionářů na soukromí zrušil současný rozsah nahlížení do centrálního registru Ministerstva spravedlnosti. Zákonodárcům pak dal čas na nápravu do konce roku 2020.

Žádost o nahlížení do majetkového přiznání by občané mohli odesílat poštou, podle novely zákona o střetu zájmů však pouze s úředně ověřeným podpisem. K žádosti podané elektronickou poštou pak bude muset být připojen elektronický podpis, přičemž žádost bude moci odejít i z datové schránky. Změny v identifikaci žadatele zdůvodňují předkladatelé návrhu snahou předejít neoprávněnému nakládání s údaji z majetkových oznámení i šikanózním žádostem.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP