Ministerstvo spravedlnosti očekává nárůst výdajů Vězeňské služby

Navýšení letošního rozpočtu vězeňské služby (VS) o více než 180 milionů korun žádá po vládě Ministerstvo spravedlnosti. Bezpečnostní sbor bude tyto peníze potřebovat na kapitolu tzv. ostatních sociálních dávek, konkrétně na odchodné příslušníků sboru a na nemocenské dávky, které se v souvislostí pandemií Covid-19 navýšily.

Vězeňská služba dostala v letošním roce na ostatní sociální dávky 648,2 milionu korun, skutečné výdaje v této oblasti však – podle odhadů Ministerstva spravedlnosti – dosáhnou 833,2 milionu korun. Částka se navýšila především proto, že se řada příslušníků sboru rozhodla ukončit služební poměr. Zatímco v roce 2018 sbor vyplatil na odchodném 33,8 milionu korun, letos to bylo od ledna do května už 60,1 milionu. Vedle tzv. odchodného navíc VS vyplácí bývalým příslušníkům po skončení služby výsluhový příspěvek.

„Výrazný nárůst výdajů je zaznamenáván i na položce nemocenských dávek, které se zvýšily zejména v souvislosti s pandemií Covid-19,“ uvádí zpráva Ministerstva spravedlnosti. Loni činily tyto dávky 29,7 milionu korun, ke konci letošního května to ale bylo takřka 14 milionů, což by při rovnoměrném vývoji znamenalo do konce roku více než 40 milionů.

Požadované finanční prostředky chce Ministerstvo spravedlnosti uvolnit z vládní rozpočtové rezervy, kapitola Všeobecná pokladní správa. Ministerstvo financí nemá k předloze připomínky.

 

Vývoj ostatních sociálních dávek Vězeňské služby (v milionech Kč)

Ostatní sociální dávky Skutečnost
k 31. 5. 2019
Skutečnost
k 31. 5. 2020
Meziroční nárůst
(v procentech)
Nemocenské dávky

(vč. mateřské)

11,45 15,87 138,6 %
Odchodné (vč. úmrtného) 41,50 61,12 147,3 %
Výsluhový příspěvek 240,66 269,60 112,0 %
Celkem 293,61 346,59 118,0 %

 

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP