Omezení přístupu k oznámením politiků Ministerstvo spravedlnosti podporuje

Poslaneckou předlohu o omezení přístupu k majetkovým oznámením politiků v jejich centrálním registru Ministerstvo spravedlnosti podporuje. Podobně jako Ministerstvo vnitra ale zpochybňuje navrhované vynětí některých představitelů obcí ze zákona o střetu zájmů. Vyplývá to z jejich připomínek pro vládu. Kabinet k ní vydá stanovisko na některé z příštích schůzí.

Veškerá majetková oznámení politiků by byla podle novely přístupná jen na základě individuální žádosti. Stejný režim nyní platí například pro vedoucí úředníky a ředitele bezpečnostních sborů. Předkladatelé se odvolávají na verdikt Ústavního soudu, který zrušil ke konci letošního roku současný rozsah přístupu k oznámením pro porušení práva veřejných funkcionářů na soukromí. Podle Ministerstva vnitra je nutné závěry Ústavního soudu respektovat.

Obě ministerstva se staví rezervovaně k tomu, že by se zákon o střetu zájmů, a tím i povinnost podávat přiznání, přestal vztahovat na neplacené radní menších a nejmenších obcí a na neplacené místostarosty nejmenších obcí. „I veřejní funkcionáři těch nejmenších obcí rozhodují o celé řadě významných záležitostí obecného zájmu,“ upozornilo Ministerstvo spravedlnosti. Podle vnitra by se jednalo o nekoncepční změnu.

Úřady ministrů Marie Benešové i Jana Hamáčka navíc poukazují na to, že by se na tyto obecní politiky nevztahoval požadavek na to, aby se zdrželi jednání, při kterém by mohly jejich osobní zájmy ovlivnit výkon jejich funkce. „Ve světle těchto dopadů ještě zřetelněji vyvstávají pochybnosti o slučitelnosti navržené změny s právem občanů obce na územní samosprávu,“ napsalo Ministerstvo spravedlnosti.

Žádost o nahlížení do majetkového přiznání by lidé mohli odesílat podle předlohy poštou, nově ale s úředně ověřeným podpisem. K žádosti elektronickou poštou by musel být připojen elektronický podpis, žádost by mohla jako doposud odejít i z datové schránky. Předkladatelé změny v identifikaci žadatele zdůvodňují snahou předejít neoprávněnému nakládání s údaji z majetkových oznámení i šikanózním žádostem.

Veškeré údaje vedené v registru by navíc mohly být podle novely „použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností veřejného funkcionáře“. Dosud se takové omezení vztahuje jen na některé činitele, za jeho porušení hrozí pokuta až 50 000 korun. Nové znění ustanovení umožní podle autorů použít majetková přiznání pro zjišťování širšího rozsahu porušení povinností.

O novele nyní rozhodnou zákonodárci. Předkladatelé navrhují, aby Sněmovna novelu schválila zrychleně už v prvním čtení.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP