Legislativní rada vlády doporučila stavební zákon po úpravách schválit

Legislativní rada vlády (LRV) doporučila v pátek 7. srpna 2020 kabinetu schválit upravené znění návrhu nového stavebního zákona, který jí předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Podmínkou je jeho dopracování na základě připomínek, které LRV vznesla. Rada, která se zákonem zabývala dva dny, to uvedla na svém webu. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová uvedla, že MMR dostala od LRV k zákonu předběžné doporučující stanovisko. Následně 9. srpna uvedla, že by nový stavební zákon ráda předložila vládě v pondělí 24. srpna.

Formální a konečný závěr rady bude podle ministerstva znám až poté, co stanovisko podepíše předsedkyně rady, ministryně spravedlnosti Marie Benešová a bude vloženo do systému elektronické knihovny legislativního procesu eKlep. Mgr. Marie Benešová by mohla stanovisko podepsat příští týden.

„Po velmi obsáhlé rozpravě, která se mimo jiné vedla nad terminologií a definicemi stěžejních pojmů, postavením dotčených osob v procesu přípravy územně plánovací dokumentace, problematikou soudního přezkumu, institutem plánovací smlouvy, problematikou náhrad za změny v území nebo nad úpravou podmínek pro dodatečné povolení stavby, dospěla LRV k závěru doporučit vládě předložené upravené znění návrhu nového stavebního zákona a s ním související upravené znění návrhu doprovodného změnového zákona schválit za podmínky jejich dopracování v intencích připomínek vznesených radou,“ uvedla na webu LRV.

Rada na konci června vrátila MMR předlohu k dopracování, to počítá s tím, že na konci srpna návrh zákona projedná vláda. Sněmovna by měla zákon posoudit v prvním čtení na přelomu září a října. Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že k významným koncepčním zásahům do znění zákona nedošlo, ve většině úprav šlo spíše o technické záležitosti a právní upřesnění, aby zákon co nejlépe fungoval v praxi. Nový stavební zákon by měl být platný v roce 2021 s tím, že účinnosti bude nabývat postupně do poloviny roku 2023.

„Věříme, že bude konečný verdikt kladný a po zapracování připomínek rady bude moci stavební zákon zamířit na vládu. Zatím se můžeme těšit pouze z předběžného doporučujícího stanoviska a konstatování rady, že jsme na zákonu odvedli velký kus práce,“ uvedla ministryně Klára Dostálová. „Uvědomujeme si, jak moc naše země nový stavební zákon potřebuje pro obnovu ekonomiky a pro to, aby si udržela konkurenceschopnost. Přece není možné, abychom čekali na stavební povolení u dálnice v průměru 13 let a bytový dům v Praze trvalo povolit více než pět let,“ dodala.

Vládní legislativci v červnu návrh ministerstvu vrátili „k dopracování zejména některých institutů a procesních i jiných úprav, které zároveň nebylo možno dořešit či konkrétně naformulovat přímo při projednávání“. Problém současné stavební legislativy tkví v roztříštěnosti předpisů a stavebních úřadů, kdy existuje téměř 20 typů stavebních řízení a deset typů různých povolovacích procesů.

Podle návrhu zákona by po jeho schválení mělo stačit jedno správní řízení a celé řízení o povolení stavby povede jeden stavební úřad. Celý proces má být digitalizovaný. Neintegrovaní do systému takzvaného jednoho razítka mají zůstat jen částečně památkáři, a to u kulturních a národních památek a památkových rezervací.

Podle zástupců podnikatelských komor a svazů se zákon po zapracování připomínek odklonil od původní podoby a situaci ve stavebnictví místo zjednodušení naopak výrazně zhorší. Řadu kritiků měl i původní návrh normy. Mezi nejčastější výtky patřilo to, že nahrával developerům a nechránil veřejné zájmy. Sdružení místních samospráv tento týden uvedlo, že zákon zruší většinu stavebních úřadů v obcích a povede k odlivu odborníků, kteří tam specializovanou stavební agendu dosud vykonávali.

„Přestože je v nové předloze také řada pozitivních návrhů, například zásadní omezení nešvaru dodatečného povolení černých staveb, obce zásadně nesouhlasí se zrušením více než 400 ze současných 700 stavebních úřadů. S touto redukcí nemůžeme souhlasit, protože jednoznačně dojde ke snížení dostupnosti této agendy pro občany. Nové velké obvody stavebních úřadů nadto úředníci nebudou vůbec znát, když v řadě případů jde o území veliké takřka jako bývalý okres,“ uvedl předseda SMS ČR Stanislav Polčák.

Podle ředitele developerské společnosti Gartal Rostislava Petchenka budou zákonem navrhované změny pro zlepšení aktuální situace na stavebním trhu dostačující. „Ovšem pouze za předpokladu, že budou skutečně fungovat. I v současné době, za podmínky dodržování závazných lhůt, nemusí být povolovací proces tak náročný, tyto lhůty se však nedodržují. Často bývá problémem i nedostatečné personální obsazení úřadů,“ dodal.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP