Letošní Karlovarské právnické dny zejména o škodách a náhradách za ně

V pořadí již XXVIII. Konference Karlovarské právnické dny, konaná pod záštitou Soudcovské unie ČR, se bude konat 22. – 24. října 2020 v Grandhotelu

V pořadí již XXVIII. Konference Karlovarské právnické dny, konaná pod záštitou Soudcovské unie ČR, se bude konat 22. – 24. října 2020Grandhotelu Ambassador Národní dům v Karlových Varech.

 

Konferenci otevře Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš z Ústavu státu a práva AV ČR s tématem „Vyšší moc v soukromoprávních poměrech“. Naprostá většina příspěvků se pak bude věnovat škodám a náhradám za ně:  Doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.PrF MU vysvětlí, „Jak na důkazní nouzi ve sporech o náhradu škody“. Konferenci uzavře Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., advokát, PF MU Brno s příspěvkem „Násobná náhrada škody a jiné netradiční možnosti odškodnění“. Program konference ZDE.

V rámci bohatého konferenčního programu bude stejně jako v minulých letech předáno několik ocenění – Autorská cena, Pocta judikátu a také cena pro Nejlepší právnický časopis.  Ta je každoročně udílena na základě hodnocení odborné právnické veřejnosti, tedy i vás, advokátů – čtenářů a zároveň i spoluautorů.

Bulletin advokacie jako odborný, recenzovaný a monitorovaný stavovský časopis české advokacie již titul nejlepšího právnického časopisu v historii ankety několikrát získal, naposledy i díky vašim hlasům v minulém roce. Cenný kousek křišťálu by si z Karlových Varů odvezl rád i letos. V tomto roce navíc můžete poprvé dát hlas i mladšímu internetovému „sourozenci Bulletinu advokacie Advokátnímu deníku.

Zkuste si, prosím, najít chvilku času a hlasujte v anketě pro svůj stavovský časopis i on-line deník.  Je to jednoduché – stačí vyplnit tento Anketní lístek.

Děkujeme za vaše hlasy! 

 

Pro všechny, kdo se v druhé polovině října chystají na Karlovarské právnické dny, zveřejňujeme jejich obsáhlý a velmi zajímavý program. Na konferenci se lze registrovat ZDE.

 

Go to TOP