Vyplacení jednorázového příspěvku krajům a Praze vládou neprošlo

Návrh Libereckého kraje a Prahy, aby kraje dostaly ze státního rozpočtu jednorázovou finanční kompenzaci za snížený příjem z tzv. sdílených daní ve výši 500 korun na obyvatele dnes vláda na svém zasedání odmítla. Stát navíc začal vyplácet kompenzační bonus určený především živnostníkům, které poškodila epidemie i přijatá vládní opatření, a peníze na něj bere z vybraných daní z příjmů zaměstnanců, celková suma ze sdílených daní, na niž by měly obce a kraje nárok, se tak ještě sníží.

Už v připomínkovém řízení narazily oba návrhy na zamítavé stanovisko Ministerstva financí. To mimo jiné uvedlo, že schválení kompenzace 500 korun na obyvatele kraje představuje jednorázové posílení příjmů krajů o 5,3 miliardy korun. S tímto mimořádným výdajem ale státní rozpočet na rok 2020 ani po úpravách nepočítá.

Vláda ve svém vyjádření připomněla, že pro řešení propadu daňových příjmů krajů zvolila – v návaznosti na konkrétní požadavky krajů na financování oblastí spadajících do jejich působnosti – jinou formu náhrad, obdrží například peníze na opravy silnic II. a III. třídy, na podporu sociálních služeb nebo na odměny pracovníků integrovaného záchranného systému. Částka vyčleněná pro tyto účely činí na letošní rok přibližně 16,6 miliardy korun, a převyšuje tak odhadované dopady na daňové příjmy krajů z titulu výplaty kompenzačního bonusu o 14,8 miliardy korun.

Návrh na výplatu 500 korun na jednu hlavu krajům včetně Prahy schválil minulý týden Senát. Po posouzení vládou se jím bude zabývat Sněmovna. Stanovisko vlády není pro poslance závazné.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP