Akční plán schválený vládou zavádí specializované služby pro oběti násilí

Celkem 24 konkrétních opatření obsahuje nový Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na roky 2019 až 2022. K hlavním opatřením patří zajištění dostupnosti specializovaných služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím a jejich děti, zřízení pilotní specializované služby pro oběti sexuálního násilí, vzdělávání příslušnic a příslušníků profesí, kteří nejčastěji přicházejí do kontaktu s osobami ohroženými domácím či genderově podmíněným násilím, a zajištění dostupnosti programů pro práci s původci a původkyněmi domácího a genderově podmíněného násilí.

Akční plán schválila vláda v květnu 2019. Jedná se již o třetí samostatný strategický dokument. Jeho cílem je přispět ke zlepšení postavení obětí a systému prevence příslušných forem násilí. Proto je Akční plán rozdělen do tří strategických oblastí:

  1. prevence domácího a genderově podmíněného násilí
  2. ochrana a podpora osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím, včetně dětí
  3. zajištění přístupu ke spravedlnosti pro všechny osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím

Opatření jsou buď průřezová a spadají do gesce více resortů, nebo za jejich plnění zodpovídá určité ministerstvo či úřad (Úřad vlády, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj). Ke každému opatření je zároveň stanoven termín pro jeho splnění, jakož i indikátory, na jejichž základě bude vyhodnoceno, jestli byl úkol včas a v plném rozsahu splněn. Celý akční plán je možné nalézt v níže uvedených odkazech.

Přílohy:

  1. Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019–2022
  2. Usnesení vlády ze dne 6. května 2019 č. 318.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Foto: Pixabay

 

Go to TOP