Novela trestního zákoníku a trestního řádu podpoří častější peněžité tresty

Soudy budou moci častěji ukládat peněžité tresty místo krátkodobého odnětí svobody. Počítá s tím novela trestního zákoníku a trestního řádu, kterou dnes 22. července schválil Senát. Novela také kvůli růstu minimální i průměrné mzdy zvýší na dvojnásobek hranice škody či získaného prospěchu. Například krádeže tak budou nově jako trestný čin posuzovány v případě způsobení škody 10 000 korun a vyšší.

Předloha zdvojnásobuje další částky, které určují závažnost majetkových trestných činů. Například škoda velkého rozsahu, jež charakterizuje nejtěžší majetkovou kriminalitu, bude začínat na deseti milionech korun místo nynějších pěti milionů.

Novela, kterou nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman, má také umožnit využívat dohody o vině a trestu i v případě závažnějších trestných činů. V současnosti se může dohoda využít u přečinů a zločinů s horní hranicí trestní sazby do deseti let odnětí svobody, což je podle autorů novely hlavním důvodem, proč se tolik nerozšířila. Možnost podmínečného propuštění po odpykání třetiny trestu novela navrhuje i pro osoby, které byly poprvé odsouzeny za některé zvlášť závažné zločiny.

Častějšího ukládání peněžitých sankcí chce vláda dosáhnout například zavedením zákonného přepočtu pro přeměnu nezaplaceného peněžitého trestu v odnětí svobody. Prodloužit se mají také lhůty pro placení peněžitého trestu. Trest má být okamžikem zaplacení zahlazen, pokud ho soudy neuložily pachateli za zvlášť závažný zločin.

V zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob předloha výslovně upravuje podmíněné upuštění od zbytku trestů zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací. Při splnění určitých předpokladů by to bylo možné po vykonání poloviny trestu. Novela zásadně zmírňuje i úpravu zahlazení odsouzení společnosti.

„Rozšíření zákonného prostoru pro dohodu o vině, trestu, zvýšení akcentu na ukládání peněžitých trestů i posun výše škody, rozhodné pro naplnění přísnější skutkové podstaty trestného činu, jsou změny, o nichž se diskutovalo již několik let, jejich legislativní zakotvení je výsledkem těchto diskusí. V tomto směru považuji celou novelu za pokrok a významné vylepšení stávající úpravy. Asi jedinou pihou na kráse může být i posun hranice škody, rozhodné pro určení, zda skutek je trestným činem z 5 000 korun na 10 000 korun. Rozumím protestům či obavám z toho, že se část dřívější trestné činnosti přesune do sféry přestupků, a je mi jasné, že na to jistě budou reagovat i drobní zlodějíčci v samoobsluhách. Nicméně i zde má změna svoji logiku a své opodstatnění, zejména ve vztahu k reálným příjmům na straně jedné a cenovým relacím na straně druhé. Tedy i tady jde o změnu akceptovatelnou a bez dramatických vedlejších efektů,“ okomentoval přijatou novelu prezident Unie obhájců ČR, místopředseda České advokátní komory, advokát JUDr. Tomáš Sokol.

Předmětnou novelu trestního zákoníku velmi vítám jako reálný krok dekrimininalizace a s tím související depenalizace v rámci trestní politiky České republiky. Z pohledu sociologie práva trestní politika strnule nereagovala desítky let na ekonomicko-sociální vývoj společnosti, což bylo velmi špatné. Problémy současné společnosti jsou v jiných oblastech kriminality, než je ta nejdrobnější majetková trestná činnost, která již tradičně náleží do trestní působnosti četnicko-rychtářské, čili obecní – přestupkové, i když se bude jednat o zátěž obcí, ale opět je třeba tedy administrativně a popřípadě legislativně v této situaci municipality podpořit,“  uvedl ke schválené normě JUDr. Marek  Nespala, advokát, předseda Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů ČAK a člen prezidia Unie obhájců ČR. 

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP