Senátoři se zabývali pravidly námořní a silniční dopravy. Obě normy schválili

Dvojici zákonů, které ovlivní dopravu, a to jak silniční, tak námořní, schválil na své schůzi 23. července Senát Parlamentu ČR. V návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, je nově mimo jiné zakotveno dodržování povinných přestávek řidičů nákladních automobilů či opatření proti neoprávněným zásahům do tachografů. Novela zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, zase ukládá provozovatelům námořních lodí plujících pod českou vlajkou povinnost pojišťovat členy své posádky. Obě novely navazují na již platné evropské předpisy.

Novela zákona o silniční dopravě zavádí pravidla pro bezpečnostní přestávky řidičů. Ty mají zabránit nebezpečným situacím vznikajícím kvůli přetížení řidičů a případným nehodám způsobeným únavou za volantem. Nově musejí řidiči kamionu přerušit jízdu po čtyřech a půl hodinách, a to minimálně na 45 minut. Nejdéle přitom řidič může jet mezi dvěma denními odpočinky devět hodin.

Údaje o plnění bezpečnostních přestávek musejí řidiči zaznamenávat prostřednictvím tachografů. Pokud jím automobil není vybaven, bude řidič moci záznam zapisovat ručně nebo zaznamenávat na jiném zařízení. Záznamy musejí být pro případ kontroly vždy ve vozidle. Návrh také zavádí opatření proti jejich případnému falšování. Pokud bude vozidlo odesláno na kontrolu tachografu do autorizovaného metrologického střediska a bude zjištěno falšování záznamů, bude moci Policie ČR automobil dočasně zabavit a řidiči odebrat řidičský průkaz.

Novela zákona o silniční dopravě, kterou nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman, zároveň zakazuje taxikářům, aby znemožnili úředníkům nebo taxikářům provedení kontrol objednané jízdy. Zákaz má zabránit situacím, kdy provozovatel aplikace nebo zprostředkovatel taxislužby po zjištění, že zákazník je kontrolorem, zablokoval technické prostředky (mobilní telefony, e-mailové adresy, platební karty) nezbytné pro objednání jízdy.

Podle právě schválené novely zákona o námořní plavbě budou muset provozovatelé námořních lodí plujících pod českou vlajkou pojišťovat členy své posádky. Zákon tak reaguje na evropskou směrnici, jejímž cílem je zdokonalit a optimalizovat systém ochrany námořníků pro případ jejich opuštění. Pojištění na pokrytí dlužné mzdy bude povinné a na jednoho člena posádky by měla jeho výše dosáhnout čtyřnásobku měsíčního platu. Dále by pojištění mělo pokrýt zajištění sociálních podmínek posádky, nezbytných pro přežití na palubě.

Zákon dále rozšiřuje počet účelů, za jakých nesmí být námořní loď pod českou vlajkou provozována, a zavádí i další novinky týkající se podmínek pro kontrolu a recyklaci lodí, výstroje nebo usazení provozovatele, či omezení stáří lodi, kdy může být zapsána do námořního rejstříku. Pod českou vlajkou nyní pluje zhruba 10 000 jachet.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP