Návrh novely zákoníku práce s neplaceným volnem na péči neprošel

Návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který se týká neplaceného ošetřovatelského volna v délce až jeden rok pro zaměstnance na péči o vážně postižené příbuzné členové vlády na svém zasedání v pondělí 20. července nepodpořili. Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR tak pošle vláda k návrhu novely záporné stanovisko.

Podle vládních legislativců není ošetřovatelské volno v novele zákoníku práce provázáno s již existující až tříměsíční ošetřovatelskou péčí a v praxi by to vyvolalo značné výkladové potíže, případně přímo zmatečnost. Ošetřovatelská péče podléhá souhlasu zaměstnavatele a členové rodiny se při ní mohou střídat. Z nemocenského pojištění pak dostávají 60 procent základu svého příjmu.

Navrhované ošetřovatelé volno by podle předkladatelů podpořilo péči rodiny o její staré nebo vážně nemocné příbuzné. „V konečném důsledku to sníží požadavky vůči různým veřejným institucím zaměřeným na péči o staré lidi a zároveň se tím posilují rodinné vztahy,“ napsali poslanci v důvodové zprávě k normě. Zaměstnanci by mohli toto volno podle autorů návrhu využít zejména v případech, kdy chtějí o příbuzného pečovat a zároveň si udržet pracovní místo. Zaměstnanec by na ně měl u jednoho zaměstnavatele nárok jen jednou na konkrétního člena rodiny, navíc by musel být v pracovním poměru aspoň jeden rok.

Podle předlohy by měli nárok na ošetřovatelské volno na péči o svého rodiče, prarodiče nebo potomka staršího 18 let. Zaměstnavatelé by volno museli poskytnout i v případě, že by se jednalo i o příbuzné ze strany manžela, manželky nebo registrovaného partnera či partnerky. Příbuzní by museli mít přiznaný třetí nebo čtvrtý stupeň závislosti na pomoci jiných, nebo by se museli do těžké či úplné závislosti dostat náhle. Podmínka by podle předkladatelů bránila zneužívání ošetřovatelského volna.

Proti novele se v připomínkovém řízení postavily tři ze čtyř oslovených ministerstev, včetně Ministerstva práce a sociálních věcí. Pouze Ministerstvo zdravotnictví se vyjádřilo neutrálně. Proti byly také například Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy.

O dalším osudu předlohy rozhodne Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP