Vláda podpořila vydávání občanských průkazů s biometrickými údaji

Na svém  jednání v pondělí 20. července Vláda ČR schválila zajištění vydávání občanských průkazů a průkazů povolení k pobytu s biometrickými údaji – dvěma otisky prstů a fotografií držitele na bezkontaktním čipu. Nově vydávané průkazy budou mít platnost nejméně pět a nejvýše deset let. Průkazy s platností nad deset let budou moci dostávat pouze senioři starší sedmdesáti let.

Již v loňském roce Ministerstvo vnitra informovalo, že zvažuje zavedení povinných občanských průkazů pro děti od šesti let. Podle úřadu jde o nejvhodnější variantu, jak zabezpečit identifikaci v souvislosti s rušením rodného čísla jako hlavního identifikátoru při komunikaci s úřady. K identifikaci by v budoucnu mohlo sloužit číslo průkazu, ze kterého na rozdíl od rodného čísla nelze vyčíst další osobní údaje. Připravovaný zákon by měl podle dřívějších informací začít platit v srpnu 2021, kdy vstoupí v platnost evropské nařízení o biometrice, které navrhla Evropská komise navrhla v roce 2018 v rámci protiteroristických opatření. Cílem tohoto nařízení je znesnadnit padělání dokladů a jejich zneužití pro vstup do EU ze zemí mimo blok.

Jak je uvedeno výše, nově vydávané průkazy budou mít platnost nejméně pět a nejvýše deset let, pouze seniorům nad 70 let budou moci být vydávány průkazy s platností nad deset let. Děti mladší šesti let a osoby, u kterých je odebrání otisků fyzicky nemožné, budou od povinnosti poskytnout otisky prstů osvobozeny. Stejně mohou být osvobozeny i děti do 12 let. V případě, že je nemožné otisky odebrat dočasně, měl by být průkaz vydán s platností na rok. Součástí průkazů bude muset být i strojově čitelná část. Splňovat tak budou muset minimální bezpečnostní normy v podobě, jak je stanoví Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Součástí předkladu Ministerstva vnitra byl návrh na uzavření dodatku ke smlouvě se stávajícím dodavatelem dokladů, Státní tiskárnou cenin. Hodnota dodatku by měla činit 707 milionů korun do roku 2025, kdy nynější smlouva končí.

Na dnešním zasedání také vláda projednala a za nadbytečný označila návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který by měl v některých případech zjednodušit postup pravidelné výměny průkazu osob se zdravotním postižením. U lidí, kteří jej mají přiznaný trvale, by se podle předlohy neposuzoval jejich zdravotní stav.

K předkladu vládní legislativci uvedli, že při vydání nového průkazu pouze kvůli skončení platnosti dosavadního průkazu se zdravotní stav žadatele neposuzuje už podle stávající právní úpravy, a navrhovaná změna je tak nadbytečná.

Podle novely by úřad práce postiženého člověka s trvalým nárokem na průkaz vyzval dva měsíce před skončením jeho platnosti, aby dodal aktuální fotografii, a ke dni skončení platnosti dosavadního průkazu by úřad vydal průkaz nový. Změna by tím zamezila případům, kdy jsou postižení lidé kvůli dlouhému posuzování žádosti o výměnu průkazu bez tohoto dokladu, dočasně tak ztrácejí nárok například na parkovací průkaz, na bezplatnou dopravu v městské hromadné dopravě či na slevu ve vnitrostátní vlakové a autobusové dopravě.

O  předloze novely zákona č. 329/2011 Sb. rozhodnou zákonodárci. Předkladatelé chtějí, aby Sněmovna novelu schválila zrychleně už v prvním čtení.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP