Kabinet rozhodl o dalších kompenzacích, prodloužen bude i program Covid III

Program mimořádného zasedání vlády, které se konalo v pátek 16. října, byl zcela ve znamení opatření souvisejících s pandemií onemocnění Covid-19 a kompenzací, které by měly být poskytnuty postiženým skupinám fyzických i právnických osob. Výsledkem jednání bylo schválení několika zásadních dokumentů – vedle odkladu EET to byl příspěvek ve výši 500 korun pro podnikatele, kteří museli uzavřít provozy nebo jim bylo opatřeními vlády zamezeno podnikání, kompenzace pro zemědělce a potravináře z programu Agricovid, prodloužení trvání programu Covid III nebo ošetřovné pro OSVČ ve výši 400 korun denně po celou dobu uzavření škol.

 

Takzvaný kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně budou moci čerpat podnikatelé, kteří museli kvůli nejnovějším opatřením vlády souvisejícím s nouzovým stavem, resp. pandemií onemocnění Covid-19, uzavřít provozy nebo jim bylo zamezeno podnikání.

Kromě uvedeného omezení podnikání je další podmínkou pro podání žádosti o kompenzaci fakt, že příjmy z podnikání žadatele jsou vyšší než polovina jeho příjmů. Žádosti bude možné podávat na dobu nouzového stavu, který byl vyhlášen od 5. října na 30 dnů. Jako u předchozích příspěvků bude možno žádosti podávat na Finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně.

Ministerstvo financí odhaduje, že opatření vyjde veřejné finance na 3,9 miliardy korun, z toho dopad do státního rozpočtu bude 2,6 miliardy korun, na rozpočty obcí jedna miliardu korun a na rozpočty krajů 300 milionů korun.

Kompenzace v souhrnné výši až tři miliardy korun odsouhlasil kabinet pro zemědělce a potravináře. Na dnešním jednání vláda schválila zásady dotačního programu Agricovid, který předložil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., po dopracování pravidel se bude kompletní program projednávat na některém z dalších jednání kabinetu.

Na peníze z Agricovidu budou mít nárok producenti potravin, kteří dodávají zboží do provozoven veřejného stravování, jež jsou nyní zavřené. Jde například o školní jídelny nebo o restaurace.  „Podmínky tohoto konkrétního dotačního programu, například koho se to týká a že bude nutné, aby měl převážné příjmy z gastronomie, budou vyladěny mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem financí,“ dodala na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová.

„V praxi bude žádost velmi jednoduchá, postačí prokázat pokles tržeb, doložit počet zaměstnanců a potvrzení, že jde o výrobce potravin podle definice zákona o potravinách. Takto nám pravidla schválila Evropská komise. Každý, kdo podmínky splní, by měl mít nárok na 200 000 korun, dalších 20 000 korun potom za každého zaměstnance,“ upřesnil podmínky programu Agricovid ministr Toman.

Minimálně do poloviny příštího roku bude na základě rozhodnutí vlády prodloužen i záruční program COVID III. Nově z něj bude možné čerpat prostředky nejen na provozní náklady, ale také na investice. Návrh novely zákona č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2, který přijal v pátek 16. října kabinet, bude muset schválit ještě Parlament.

Podmínky pro poskytnutí úvěrů se státní zárukou zůstanou podle ministryně financí Aleny Schillerové stejné. Program podle ní umožní získat podporu firmám, které by na půjčku za běžných okolností nedosáhly. „V dalším období umožní jejich řádné fungování a přispěje k udržení zaměstnanosti,“ uvedlo Ministerstvo financí.

Program COVID III funguje ve spolupráci s komerčními bankami od června letošního roku, do projektu se zapojilo celkem 20 finančních institucí. Za půjčky v něm ručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců mají nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, ale maximálně s 500, mohou získat záruku do 80 procent. Délka ručení jsou tři roky. Maximální výše úvěru je 50 milionů korun.

COVID III měl původně fungovat do konce roku 2020. Rozdělen měl být do několika výzev. V první mohou finanční instituce poskytnout živnostníkům a firmám úvěry až 167 miliard korun. Vláda do programu vyčlenila 150 miliard korun, díky zapojení komerčních bank by tak podnikatelé zasažení v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 mohli získat až 500 miliard korun.

Na COVID III se vztahuje tzv. dočasný rámec stanovený Evropskou komisí. Komise ho tento týden prodloužila do konce června 2021, Česká republika by však chtěla vyjednat s Evropskou komisí jeho prodloužení až do konce příštího roku.

Podle České národní banky bylo v programu COVID III ke 2. říjnu t. r. schváleno 1998 žádostí za 12,2 miliardy korun. Podnikatelé z něj k tomuto datu získali úvěry ve výši 9,9 miliardy korun. Ke stejnému datu banky přijaly 4399 žádostí za 26,1 miliardy korun.

Živnostníci, kteří vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, budou mít nárok na ošetřovné i při druhé vlně pandemie onemocnění Covid-19, rozhodla vláda.  To bude činit 400 korun na den po celou dobu uzavření škol. Podporu získají rodiče na dítě ve věku do deseti let nebo lidé na postiženého člověka, o kterého se musejí starat. Nárok na podporu nemají osoby, které pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, čerpají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Žádosti bude stejně jako na jaře přijímat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pro co nejrychlejší získání peněz resort doporučuje zaslání žádosti elektronickou cestou. Podle ministra doc. Ing. Karla Havlíčka. Ph.D., MBA, bylo v tomto programu při první vlně pandemie schváleno 190 000 žádostí za 2,2 miliardy korun.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

 

 

Go to TOP