Novela zákona o myslivosti počítá mimo jiné s elektronickou evidencí myslivosti

V budoucnu už úřady nebudou muset každých pět let nechávat zpracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvířat. Tuto povinnost, která ještě ani nezačala platit, ruší novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, kterou v pondělí 29. června schválila Vláda ČR. Nově také nebudou muset lovci předkládat tzv. markanty. Podle Ministerstva zemědělství by byly tyto povinnosti příliš drahé a náročné.

Ministerstvo zemědělství navrhuje tato opatření změnit ještě předtím, než začala legislativně platit. Přitom poslední úpravu schválil parlament loni na základě poslaneckých návrhů k jinému zákonu – k novele zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Změny v mysliveckém zákonu pak měly nabýt účinnosti dva roky od jeho vyhlášení.

V současné době se Ministerstvo zemědělství snaží změnit problematická ustanovení mimo jiné elektronizací evidence myslivosti. Nově bude povinné evidovat ulovená zvířata pomocí mobilní aplikace, na které bude muset být nahrané celé tělo. „Při použití mobilní aplikace je pro zaevidování ulovené nebo nalezené zvěře nezbytná manipulace s celým kusem zvěře, což činí obcházení tohoto způsobu kontroly plnění plánu obtížnější,“ uvedl zástupce ministerstva. Současně se novelou zákona ruší papírové výkazy, vše bude elektronické.

V souladu s novelou se také nebudou určovat normované počty zvěře v konkrétní honitbě. Stát se bude vyjadřovat k plánu lovu pouze tehdy, budou-li zvířata působit v lokalitě příliš velké škody. Pak myslivci vytvoří takový plán lovu, aby les nebyl příliš zvířaty poškozován. K tomu ale ministerstvo dodává: „Orgány státní správy myslivosti jsou povinny kontrolovat plnění plánu lovu. V případě nesplnění plánu lovu budou ukládat uživateli honitby sankce.“

Stát se také snaží o minimalizaci škod způsobených zvěří na lesních a jiných porostech, proto ruší některá myslivecká omezení. „Vzhledem k potřebě využít všech možností lovu se nově ruší například zákaz používání noktovizorů a zákaz lovu v noci nebo se rozšiřuje možnost lovu všech prasat divokých, daněl a daňčat, srn a srnčat na společném lovu,“ je uvedeno v předkládací zprávě Ministerstva zemědělství.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP