Ombudsman vydává sborník k právu na svobodný přístup k informacím

Kancelář Veřejného ochránce práv dne 7. února 2020 oznámila, že vydává sborník stanovisek, který se věnuje právu na svobodný přístup k informacím. Publikace čerpá z poznatků, které ombudsman získal při šetření podnětů lidí, kteří se na něj obrátili. Ať už se jednalo o problémy s nesprávným či nezákonným jednáním úřadů či s jejich nečinností. Sborník poskytuje příklady dobré i špatné správní praxe v této oblasti.

Kancelář Veřejného ochránce práv dne 7. února 2020 oznámila, že vydává sborník stanovisek, který se věnuje právu na svobodný přístup k informacím. Publikace čerpá z poznatků, které ombudsman získal při šetření podnětů lidí, kteří se na něj obrátili. Ať už se jednalo o problémy s nesprávným či nezákonným jednáním úřadů či s jejich nečinností. Sborník poskytuje příklady dobré i špatné správní praxe v této oblasti.

Sborník je určen jak žadatelům o informace, tak těm, kdo je naopak ze zákona musí poskytovat. Sborník vysvětluje podstatu práva na informace, základní principy jeho realizace a současně ukazuje také limity tohoto práva,“ uvedla zástupkyně ombudsmanky Monika Šimůnková, která má agendu poskytování informací svěřenu ve své působnosti. „Sborník hledá odpověď na otázku, které informace je možné po povinných subjektech žádat a jaké naopak mají zůstat skryté z důvodu ochrany jiných legitimních zájmů. Žadatelům poskytne návod, jak postupovat v případech, kdy jsou jim informace odpírány. Naleznou zde také odpovědi na otázky, o jaké informace mohou žádat, kdy musí úřad odpovědět nebo co dělat, když úřad odmítne informace poskytnout.“

Zmíněný sborník je výsledkem úsilí ombudsmana působit k ochraně osob před jednáním úřadů, které je v rozporu s právem, a kultivovat výkon veřejné moci v souladu s principy dobré správy, které by měl ctít každý demokratický právní stát. Ostatně k závěrům ombudsmana se velmi často přiklánějí také soudy. Vydaná doporučení by tak měla sloužit pro dobrou praxi jednotlivých úřadů a vést ke kultivaci výkonu veřejné moci v souladu s principy dobré správy.

Publikace obsahuje jednak obecnou část, která sestává z kapitol zaměřených na základní otázky související s tématem poskytování informací. Dále pak vybrané problémy týkající se aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím, doplněné o doporučení ombudsmana pro praxi povinných subjektů. Zobecněné poznatky doplňují vybraná stanoviska a přehled nejvýznamnější soudní judikatury.

Sborník je dostupný ZDE.

 Zdroj: Veřejný ochránce práv.  

 

Go to TOP