Živnostníci s příjmem do 800 tisíc korun ročně budou moci platit paušální daň

Na svém dnešním zasedání schválila vláda novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle níž by mohli od 1. ledna 2021 živnostníci, kteří mají roční příjem do 800 000 korun, odvádět státu pouze jednu paušální daň. Ta by byla složena z mírně navýšeného minimálního sociálního pojištění, minimálního odvodu na zdravotní pojištění a daně z příjmu. Uvedená daň by měla živnostníkům ušetřit jak čas, tak peníze.

Celková částka paušální daně, jejíž úhrada bude dobrovolná, by měla v prvním roce své platnosti činit 5 740 korun. Složena by měla být z minimálního odvodu na zdravotní pojištění ve výši 2 514 korun, minimálního odvodu na sociální pojištění zvýšeného o 15 % (pro rok 2021 je stanoven na 3 126 korun) a symbolické daně z příjmů ve výši 100 korun.  

„Paušální daň ušetří živnostníkům nejen peníze, ale především čas, který by jinak strávili otravným papírováním. Odpadne také důvod k většině kontrol z finančního úřadu, neboť u živnostníka přihlášeného k paušální dani budou postrádat smysl,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. A dodala: „Navýšené minimální sociální pojistné o 15 procent by mělo zlepšit situaci živnostníků v důchodu. Většina z nich dnes totiž platí jen nezbytné minimum.“ Pokud Sněmovna paušální daň schválí, umožní tím vytvořit podnikatelům větší jistotu v podobě budoucího vyššího starobního důchodu.

Ministerstvo očekává, že by se do systému mohlo zapojit asi 140 000 poplatníků z celkového počtu 408 000 samostatně výdělečných osob, jichž by se daň mohla týkat. S přihlášením k paušální dani již totiž živnostník nebude moci uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy, jako například bonus na děti nebo slevu na manželku. Předpokladem pro zařazení poplatníka do nově definované kategorie „poplatník v paušálním režimu“ bude povinnost podat finančnímu úřadu oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Podle průzkumu společnosti Median, který se uskutečnil v závěru loňského roku, by zavedení paušální daně (namísto nynějšího systému tří odvodů) přivítaly více než tři čtvrtiny podnikatelů, kterých by se změna dotkla.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP