Regionální představitelé ČAK si vyměnili zkušenosti na výjezdním zasedání

V malebné jihočeské vísce Poněšice nedaleko Hluboké nad Vltavou se ve dnech 25. a 26. června 2020 uskutečnilo výjezdní zasedání regionálních představitelů ČAK a jejich zástupců. V pracovní části programu se mimo jiné hovořilo o kárné problematice a problematice AML či dalším vzdělávání advokátů.

Tři desítky advokátů z celé republiky se pod vedením místopředsedy představenstva JUDr. Radima Mikety a za účasti předsedy Kárné komise ČAK JUDr. Tomáše Herblicha, předsedy Kontrolní rady ČAK JUDr. Jana Mikše a tajemníka Komory JUDr. Petra Čápa setkaly v rekreačním středisku AMU v Poněšicích u Hluboké nad Vltavou.
V průběhu pracovní části zasedání se účastníci akce zabývali vzdělávacími akcemi, které pořádají jednotlivé regiony pro advokáty, problematikou AML, ověřování podpisů a úschovami a kárnou problematikou. V rámci doprovodného programu pak navštívili Jadernou elektrárnu Temelín a zámek Hluboká nad Vltavou.
Poznatky získané v diskusi a vzájemnou výměnou zkušeností využijí jednotliví regionální představitelé při přípravě dalších akcí v rámci celé České republiky.

 

Autor JUDr. Daniela Kovářová
advokátka a prezidentka Unie rodinných advokátů
regionální představitelka ČAK pro západní Čechy
Foto: archiv autorky

Go to TOP