Ústavní soud odmítl stížnost ženy, která žádala odškodnění kvůli ovzduší

Ústavní soud odmítl svým usnesením ze dne 12. května 2020 ústavní stížnost stěžovatelky sp. zn. III. ÚS 1957/19 proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2019 č. j. 30 Cdo 1447/2017-194, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2016 č. j. 51 Co 329/2016-147 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 12. srpna 2016 č. j. 6 C 328/2015-98.

Stěžovatelka žádala odškodnění v souvislosti s ovzduším v severomoravském regionu. Stát podle ní chyboval, když nevydal plán a program ke zlepšování ovzduší na Ostravsku. Ústavní soud označil stížnost za zjevně neopodstatněnou.

Stěžovatelka se nejprve neúspěšně obrátila na ministerstvo životního prostředí. Svůj nárok zdůvodnila tím, že v ostravských Radvanicích jsou dlouhodobě a výrazně překračovány hodnoty imisních limitů pro částice polétavého prachu.

Tvrdila, že ji Ministerstvo životního prostředí poškodilo nesprávným úředním postupem, konkrétně nevydáním akčního plánu s přehledem krátkodobých opatření k ochraně ovzduší v městském obvodu Radvanice a Bartovice a programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek.

Poukazovala mimo jiné na dřívější rozhodnutí ostravského krajského soudu a Nejvyššího správního soudu, které jí daly zapravdu v tom, že nevypracování a nevydání akčního plánu pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší bylo nezákonným zásahem krajského úřadu Moravskoslezského kraje do jejích práv.

Svou nemajetkovou újmu spatřovala v prožívaném stresu a obavách. Civilní žalobu o milion korun podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 10, avšak neuspěla. Zastání nenašla ani u odvolacího Městského soudu v Praze. Podle odvolacího senátu sice úřední postup státu nebyl správný, stěžovatelka ale neprokázala přímou souvislost se vznikem újmy a další část jejího nároku je promlčená.

Zároveň městský soud upozornil, že řadu opatření stát provedl prostřednictvím jiných nástrojů a nařízení. „Těmto právním závěrům nemá Ústavní soud z pohledu ústavnosti čeho vytknout,“ stojí aktuálním v usnesení.

Zdroj: ČTK + Ústavní soud
Foto: Pixabay

Go to TOP