Právě vyšel Věstník č. 3 České advokátní komory ročníku 2022

Věstník ČAK č. 3/2022, který vyšel 10. října 2022, obsahuje kromě jiného novely usnesení představenstva ČAK o advokátních úschovách i usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu.

 

Najdete v něm i podrobnosti k rozpočtu Komory, ale zejména termíny písemných testů, advokátních zkoušek, zkoušek způsobilosti a uznávacích zkoušek pro rok 2023, včetně termínů vstupních školení pro advokátní koncipienty a rámcový program seminářů pro koncipienty v roce 2023.


ČAK

Go to TOP