Přístup veřejnosti k chemikáliím na výrobu výbušnin bude de facto zakázán 

Laická, resp. domácí výroba výbušnin bude v budoucnu v Česku ještě těžší než dosud, a to díky novele zákona č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin, kterou 22. června schválila vláda. V souladu s ní totiž bude veřejnosti víceméně zakázán přístup k určitým chemickým látkám a směsím s vyšší koncentrací účinné látky.

Již od roku 2014, v České republice fakticky od září téhož roku, podléhá na území členských států EU přístup k určitým chemickým látkám regulaci, kterou zavedlo nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Ten se má nyní ještě ztížit.

„Přístup osob z řad široké veřejnosti k prekurzorům výbušnin, které podléhají omezení, navrhuje předložená právní úprava zakázat. Nad určité koncentrace si tedy tyto osoby nebudou moci vybrané zneužitelné látky a směsi opatřit ani je na území České republiky dovézt, držet nebo jakkoliv používat. Prodejci je pak recipročně nebudou moci těmto osobám zpřístupnit. Tím samozřejmě nebude dotčena možnost si látky opatřit v nižších, podstatně méně zneužitelných koncentracích, nebo si opatřit alternativní výrobky,“ uvedl mluvčí Českého báňského úřadu (ČBÚ) Bohuslav Machek.

Dalším zásadním rozdílem proti současnému stavu bude podle něj zejména to, že kontaktním místem pro prekurzory výbušnin v ČR už nebudou duplicitně Český báňský úřad a Policie ČR. Podezřelé transakce, významná zmizení a krádeže těchto chemických látek se nově budou podávat pouze Národní centrále proti organizovanému zločinu SKPV (službě kriminální policie a vyšetřování) Policie ČR, která je také bude dále vyhodnocovat.

„Za spáchání přestupku spojeného s nedovoleným zpřístupněním prekurzorů podléhajícím omezení je navržena vyšší sazba, a to jeden milion korun. Stěžejní sankcí za tytéž přestupky bude zákaz zpřístupňování prekurzorů výbušnin držitelům živnostenských oprávnění až na dobu tří let,“ uvedl Machek.

Překládací zpráva navrhovaného zákona uvádí, že již v roce 2017 Evropská komise upozornila na existenci různých režimů pro zpřístupňování zneužitelných chemických látek a směsí veřejnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie a na nízkou informovanost prodejců o omezeních při jejich zpřístupňování. Učinila tak mimo jiné v návaznosti na množství teroristických útoků s použitím neoprávněně vyrobených výbušnin.

Za takzvané prekurzory výbušnin označuje navrhovaná legislativní úprava chemické látky a směsi, které obsahují nad tři procenta hmotnostní koncentrace kyseliny dusičné, nad 12 procent peroxidu vodíku, nad 15 procent kyseliny sírové, nad 16 procent nitromethanu, dusičnan amonný obsahující více než 16 procent dusíku, nad 40 procent chlorečnanu draselného nebo sodného nebo nad 40 procent chloristanu draselného nebo sodného.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP