Obvinění projektanta a správce trojské lávky je sporné, uvedli zástupci ČKAIT

Zástupci představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se na dnešní tiskové konferenci vyjádřili k obvinění projektanta a správce zřícené trojské lávky z obecného ohrožení z nedbalosti. Podle nich je diskutabilní.

Jak dále uvedli, nemá projektant žádné nástroje, jak ovlivňovat provozování konstrukce a její údržbu. Správce mostu zase musí zpravidla spoléhat na výsledky práce jiných odborníků.

„Zásadně se neztotožňujeme s principy obvinění, kdy je obviněn pouze projektant a správce lávky,“ řekl Ing. Michal Drahorád, Ph.D., člen představenstva ČKAIT. Na provozu, hodnocení a údržbě lávky se podle Komory podílelo mnoho dalších lidí, kteří by měli být do posouzení havárie rovněž zahrnuti, například majitel lávky, projektanti dvou významných oprav zasahujících do nosného systému, zhotovitelé hlavních a mimořádných prohlídek a zhotovitelé zátěžových zkoušek a sledování mostu.

Drahorád také zdůraznil, že projektant nemá ze zákona zajištěn přístup k informacím o procesu povolování a často ani na stavbu v jejím průběhu. „Nemůže tedy zkontrolovat, zda je stavba prováděna podle jím zpracované projektové dokumentace, což je kritické zejména v případě betonových konstrukcí,“ uvedl. Podle Drahoráda nemá projektant ani žádné nástroje, jak ovlivňovat provozování konstrukce a její údržbu.

Za diskutabilní Michal Drahorád považuje i obvinění správce mostu, kterým často není osoba odborně způsobilá, a proto musí při správě vycházet z výsledků činnosti jiných odborníků. Při havárii lávky se podle něj projevil také nedostatek peněz na průběžné řešení technických problémů dopravní infrastruktury.

Trojská lávka přes Vltavu v Praze se zřítila v prosinci 2017. Při jejím pádu se zranili čtyři lidé, kteří se na ní v té době nacházeli. Po předchozím vyšetřování policie v březnu 2019 obvinila dva lidi, projektanta lávky a jejího správce, z obecného ohrožení a nedbalosti. Letos v únoru byli obžalováni, v červenci má začít soud.


Zdroj: ČTK
Foto: Jan Polák / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Go to TOP