Blíží se vznik registru sexuálních násilníků, tzv. dětského certifikátu

Na dnešním jednání k tzv. dětskému certifikátu na Úřadě vlády představili zástupci Ministerstva spravedlnosti návrh opatření, které zabrání sexuálním násilníkům v práci s dětmi. Na rámcové podobě řešení se dohodli předsedové poslaneckých koaličních klubů na pracovním jednání uskutečněném již 14. září 2023. Konkrétně Ministerstvo spravedlnosti již připravuje možnost žádat o tzv. dětský certifikát, kam budou zapisována odsouzení buď na základě nového ochranného opatření uloženého soudem, nebo automaticky, přímo ze zákona. 

„Pokud někdo spáchá sexuální trestný čin na dítěti, tak je potřeba snížit riziko, aby takovou trestnou činnost na dětech opakoval. Věřím, že opatřeními, která Ministerstvo spravedlnosti připravuje, tomu zabráníme. Na paragrafovém znění již kolegové z legislativy pracují,“ uvádí k problematice náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

„Během dnešního jednání s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou a dotčenými resorty představili zástupci Ministerstva spravedlnosti velmi konkrétní opatření, která jednak reagují na nedávné případy, ale jednoznačně chrání děti před takto nebezpečnými osobami,“ doplňuje náměstek Karel Dvořák.

Konkrétně Ministerstvo spravedlnosti již připravuje ochranné opatření a tzv. automatický průpis do nového druhu výstupu z Rejstříku trestů, kterým je tzv. dětský certifikát. První navrhované řešení se týká pouze případů, které mohou nastat v budoucnosti, druhé pak právě i případů pachatelů odsouzených před účinností tohoto zákona.

V důsledku ochranného opatření budou informace o spáchání trestného činu pachatele zveřejňovány v novém druhu výstupu z rejstříku trestů i po uplynutí doby tzv. výmazu. Tedy po celou dobu, co bude pachatel představovat riziko pro práci s dětmi.

Tzv. automatický průpis do „dětského certifikátu“ bude mít obdobné důsledky jako ochranné opatření. Půjde o vybrané trestné činy, které se budou automaticky propisovat ze zákona, a nebude již potřeba, aby o nich soud zvlášť rozhodoval.

Zdroj: MSp

Foto ilustrační

Go to TOP