Nejvyšší soud vydal Ročenku 2019 o rozhodovací a judikatorní činnosti

Již od roku 2015 vydává Nejvyšší soud pravidelně Ročenku Nejvyššího soudu. Ta vždy poskytuje informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za  předchozí rok.

V aktuální ročence mimo jiné naleznete krátký popis zásadních rozhodnutí, která vydali soudci Nejvyššího soudu v loňském roce. Ročenka obsahuje také seznam soudců a soudců stážistů NS a rekapituluje práci jednotlivých úseků a oddělení ze správy soudu.

 

Ročenka Nejvyššího soudu 2019

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: archiv AD

Go to TOP