Rodná čísla v občanských průkazech zřejmě zůstanou, sněmovna to schválila

Rodná čísla v občanských průkazech pravděpodobně zůstanou, i když z nich lze vyčíst údaje o věku a pohlaví jejich nositele. Schválila to na svém zasedání dne 14. listopadu 2023 Poslanecká sněmovna v rámci vládní novely zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), kterou podpořilo 144 ze 160 přítomných poslanců. Novelu nyní dostane k projednání Senát.

 

Novela zruší platné ustanovení, které počítá s koncem zapisování rodných čísel do občanských průkazů od roku 2025. Nově nebude zapisování zákon časově omezovat.

„Vypuštěním údaje o rodném čísle z občanských průkazů mělo dojít k postupnému uplatnění principů původního záměru zákona o základních registrech, a měla tím být zahájena identifikace fyzických osob prostřednictvím čísla osobních dokladů, případně klientských identifikátorů, namísto rodných čísel. Rodné číslo však stále plní nezastupitelnou roli, neboť splňuje podmínky pro spolehlivou identifikaci fyzické osoby,“ zdůvodnilo Ministerstvo vnitra potřebnost novely.

„Rodné číslo totiž slouží jako identifikátor nejen ve vztahu k veřejným orgánům, ale také v rámci soukromoprávních vztahů. Řada stávajících informačních systémů soukromých subjektů funguje na bázi rodného čísla jako jednoznačného identifikátoru fyzické osoby a přechod na bezvýznamové identifikátory by znamenal značné investice do těchto informačních systémů,“ stojí v návrhu. Připraveny podle něj nejsou ani některé státní agendy.

Vicepremiér pro digitalizaci PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., už v červnu uvedl, že chce upravit zákon tak, aby konkrétní termín pro konec zápisu rodných čísel neobsahoval. Z jednání s partnery podle něj vyplynulo, že si změny nikdo nepřeje. „Byly by vynucené zákonem, který před 13 lety nemohl předvídat pokrok v digitální oblasti ani v oblasti identifikace,“ uvedl tehdy Bartoš. Změna podle něj ztrácí smysl i s ohledem na chystanou unijní regulaci.

Návrh zahrnuje také změnu týkající se insolvenčního rejstříku, kde by měl být podle materiálu zachován existující režim ztotožňování dlužníků založený na rodných číslech.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Poslanecká sněmovna

Go to TOP