Předseda senátu civilního kolegia NS JUDr. Ptáček je znovu prezidentem EALCJ

Poprvé byl JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., zvolen prezidentem asociace loni při hlasování soudců pracovních soudů v Dublinu. Letos, v reakci na mimořádná bezpečnostní opatření v Evropě vyvolaná koronavirovou krizí, jednali spolu členové EALCJ na dálku pomocí vzdálených elektronických přístupů. Stejným způsobem se uskutečnila také volba prezidenta asociace na další roční funkční období. Evropští soudci pracovních soudů si při ní znovu zvolili předsedu senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky Lubomíra Ptáčka, který je zároveň držitelem titulu Právník roku 2019 v kategorii rodinného práva.

Evropská asociace soudců pracovně právních soudů je nezávislá asociace sdružující soudce rozhodující pracovně právní spory. Především nutnost neustálé výměny informací a zkušeností je impulsem k tomu, že asociace každoročně organizuje konference k aktuálním otázkám pracovního práva. Tato tradice vznikla už v roce 1996. Nejvyšší soud je členem asociace od 1. 1. 2009. Protože má Nejvyšší soud specializovaný senát, který se věnuje pracovněprávním otázkám i ve vztahu k dynamicky se rozvíjejícímu evropskému pracovnímu právu, je účast Nejvyššího soudu v této asociaci přínosná zejména z hlediska odborné kvalifikace soudců tohoto senátu. Opakovaně se také osvědčila při řešení mezinárodních sporů.

Lubomír Ptáček byl tedy zvolen na funkční období jednoho roku, a to již podruhé v řadě za sebou. Jedním z jeho hlavních úkolů bude příprava témat a samotná organizace mezinárodní konference Evropské asociace soudců pracovně právních soudů, která se uskuteční v prvním červnovém víkendu roku 2021 v Londýně.

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: ČAK

Go to TOP