Předseda senátu civilního kolegia NS JUDr. L. Ptáček je prezidentem EALCJ

Předseda senátu civilního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., byl o víkendu zvolen prezidentem Evropské asociace soudců

Předseda senátu civilního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., byl o víkendu zvolen prezidentem Evropské asociace soudců pracovních soudů (EALCJ). Volba nového prezidenta byla součástí dalšího z pravidelných setkání členů EALCJ ve dnech 6. až 8. 6. 2019 v Dublinu. Ústředním tématem jednání přitom byla aplikace pracovního práva v přeshraničních sporech.

Evropská asociace soudců pracovně právních soudů je nezávislou asociací sdružující soudce rozhodující pracovně právní spory. Především nutnost neustálé výměny informací a zkušeností je impulsem k tomu, že asociace každoročně organizuje konference k aktuálním otázkám pracovního práva. Tato tradice vznikla už v roce 1996 a Nejvyšší soud je členem asociace od 1. 1. 2009.

Protože má Nejvyšší soud specializovaný senát, který se věnuje pracovněprávním otázkám i ve vztahu k dynamicky se rozvíjejícímu evropskému pracovnímu právu, je účast Nejvyššího soudu v této asociaci přínosná zejména z hlediska odborné kvalifikace soudců tohoto senátu. Je také velice prospěšná při řešení mezinárodních sporů.

Nový prezident EALCJ byl zvolen na funkční období jednoho roku. Vystřídal ve funkci norského soudce Jacoba Wahla. Jedním z hlavních úkolů JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., bude příprava témat a samotná organizace výroční konference, která se 25 let po založení Evropské asociace soudců pracovně právních soudů uskuteční příští rok v termínu od 4. do 6. 6. Londýně.

Zdroj: Nejvyšší soud

Go to TOP