Zákon o matrikách umožní ženám zvolit nepřechýlenou formu příjmení

Ženy v Česku si zřejmě budou moci zvolit nepřechýlenou formu svého příjmení bez omezujících podmínek. Sněmovní výbor pro veřejnou správu to doporučil upravit v novele zákona o matrikách navzdory odmítavému postoji vlády, podle níž k tomu není věcný důvod a přechylování příjmení je charakteristickým rysem českého mluvnického systému. Dolní komora o úpravě rozhodne asi na přelomu května a června.

Změna má zrušit dosavadní podmínky, které zájemkyně o nepřechýlené příjmení musí splnit. Musí například mít nebo si zvolit jinou než českou národnost, případně žít v cizině. Nynější změnu prosadili poslankyně Helena Válková a poslanec Ondřej Profant.

Vládní novela matričního zákona má také umožnit, aby změna příjmení u páru v registrovaném partnerství byla nově osvobozena od správního poplatku. Možné by taky mělo být vstoupit do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu a ve kteroukoli vhodnou dobu stejně, jako je tomu v manželství.

Novela také řeší změnu příjmení u dítěte, o které pečují pěstouni, nebo v případě manželů, kde chce jméno změnit pouze jeden z nich. Manželé, kteří si po svatbě nechali svá příjmení, by měli mít možnost změnit si příjmení na společné, nebo používat příjmení obě. Jasně se zakotví, že dítěti nad 15 let nebude možné změnit jméno nebo příjmení bez jeho souhlasu.

Další změna se týká lidí, kteří podstoupí změnu pohlaví v cizině a nemají potvrzení požadované vyhláškou nebo úpravu určení otcovství v případě, kdy je určeno souhlasným prohlášením rodičů, zatímco se o určení vede řízení u soudu. Zjednodušit by se mělo i vyloučení domněnky otcovství, nově má stačit předložit matrice prohlášení matky a dvou mužů.


Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP