Senát asi v novele daňového řádu nechá původní lhůtu pro vracení DPH

Senát zřejmě vrátí Sněmovně spornou vládní novelu daňového řádu, která prodlužuje lhůtu pro vracení nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty. Zatímco nyní je lhůta 30 dní, vláda navrhuje ji prodloužit na 45 dní. Senátní hospodářský výbor však schválil pozměňovací návrh, který třicetidenní lhůtu zachovává a do novely vnáší další změny. Senát se má daňovým řádem zabývat na své schůzi, která začne ve středu 18. března 2020.

Předloha také vytváří předpoklady pro vznik online finančního úřadu, portálu MOJE daně. Poplatníkům umožní vyřizovat daňové záležitosti z domova nebo z kanceláře. Poplatníkům, kteří podají daňové přiznání elektronicky, se prodlouží lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o jeden měsíc.

Nadměrný odpočet je fakticky nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Jde o rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal, a toho, co podnikatel jako registrovaný pláce DPH nakoupil. Prodloužení lhůty pro vracení odpočtů kritizovala ve Sněmovně opozice, nesouhlasí s ním například ani Hospodářská komora ČR nebo Komora daňových poradců.

Senátní hospodářský výbor chce také zachovat ustanovení, aby správce daně předem uvědomil všechny zúčastněné na straně poplatníka, že z kontroly bude pořizovat obrazový nebo zvukový záznam. Vláda chce povinnost úředníků zmírnit tak, aby o nahrávání informovali kontrolované osoby jen tehdy, pokud to umožní okolnosti.

Senátní výbor také navrhuje, aby se úrok z prodlení uplatňoval nejdéle za dobu pěti let. Jedním z dalších návrhů výboru je to, aby poplatník, po kterém úřad vymáhal neoprávněně daň, dostal zpět dvojnásobek úroku z prodlení za dobu exekučního řízení. Firmám by to mělo přinést rychlé odškodnění za nezákonnou exekuci. Jinak by musely podávat civilní žalobu a o peníze se soudit, což může trvat dlouho a pro poplatníky je to složité.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP