Novela zákona o oceňování majetku umožní ocenění podle tržní hodnoty

Oceňování majetku podle tržní hodnoty nebo oceňování rychle rostoucích dřevin umožní novela zákona o oceňování majetku, kterou schválil Senát. Norma upřesní také postupy při zpracování cenových map stavebních pozemků. Předlohu podepsal 6. května 2020 prezident Miloš Zeman.

Zákon o oceňování majetku obecně řeší především oceňování majetku pro stanovení základu daně, ať už některé z daní majetkových, příjmových, daně z přidané hodnoty nebo poplatků. U některých daní, například daně z nabytí nemovité věci, zjištěná cena slouží především jako kontrola, zda sjednaná cena nebyla ze spekulativních důvodů dohodnuta jako příliš nízká.

Důvodem zavedení ocenění tržní hodnotou byla nutnost reagovat na případy, kdy pro určení obvyklé ceny nelze, vzhledem k jedinečnosti předmětu ocenění, zjistit kupní ceny srovnatelných věcí, zdůvodnila potřebu změny vláda. Problém s určováním obvyklé ceny se podle ní projevoval i v případech znaleckých posudků zpracovaných a využívaných při prodejích státního majetku.

Pojem rychle rostoucí dřeviny a způsob jejich oceňování se do návrhu novely dostal na základě požadavku ministerstva zemědělství. Norma také ve vazbě na občanský zákoník a požadavky plánu pro plánování a výstavbu sítí elektronických komunikací aktualizuje ustanovení o oceňování věcných břemen.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP