Novým generálním advokátem SD EU je Francouz Jean Richard de la Tour

Rozhodnutím ze dne 11. března 2020 zástupci vlád členských států jmenovali generálním advokátem Soudního dvora na období od 23. března 2020 do 6. října 2024 Jeana Richarda de la Tour, který nahradí Yvese Bota, jenž zemřel dne 9. června 2019.

Vzhledem k mimořádným okolnostem souvisejícím se sanitární situací v Evropě dnes proběhlo při příležitosti nástupu Jeana Richarda de la Tour do funkce v souladu s platnými sanitárními opatřeními slavnostní složení přísahy na dálku prostřednictvím videokonference.


Životopis Jeana Richarda de la Tour
Narodil se v roce 1959; titul magistr v oboru právo získal na univerzitě Paris II (1982); odborné vzdělávání soudců získal na École nationale de la magistrature, Francie (1984–1986). Pracovní kariéru začal jako soudce instančního soudu v Limoges (1986–1988); dále byl úředníkem ústředního správního orgánu ministerstva spravedlnosti (1988–1996); soudním radou u Cour de Cassation (Kasační soud), Francie (1996–2004); korektorem rozsudků na Soudním dvoře Evropských společenství (2004–2006); referendářem na Soudním dvoře Evropské unie v kabinetu P. Lindh a poté v kabinetu C. G. Fernlunda (2006–2012); generálním advokátem u sociálně právního senátu Cour de cassation a referentem u vrchního státního zástupce u Cour de cassation (2012–2017).

V roce 2017 se stal prvním generálním advokátem u obchodního, finančního a hospodářského senátu Cour de cassation (2017–2020). Kromě toho byl členem komise Cour de cassation pro posudky a studie (1998–2002); členem komise Cour de cassation pro obnovu řízení o trestním odsouzení (1999–2004); předsedou správní rady Institut national des formations notariales (Národní institut pro vzdělávání notářů), Francie (2016–2020) a nyní se stal generálním advokátem Soudního dvora EU od 23. března 2020.

Zdroj: Soudní dvůr EU

Go to TOP