(Francouzští) advokáti v době celosvětové pandemie COVID-19

Pandemie COVID-19 zásadně dopadla a nadále dopadá na mnohá průmyslová odvětví i sektor služeb, advokátní profesi nevyjímaje. V některých zemích je však situace vážnější než jinde, a takovým příkladem je Francie.

Francouzská Národní rada advokátních komor (CNB), která reprezentuje francouzský advokátní stav (téměř 70 000 advokátů), v dubnu 2020 publikovala výsledky průzkumu, kterého se zúčastnilo na 10 000 francouzských advokátů. Z provedené sondáže mj. vyplývá, že 4 z 10 advokátních kanceláří v důsledku pandemie aktuálně přerušily veškeré své aktivity. 28% advokátů zvažuje po krizi změnu své profese, 6% počítá s předčasným odchodem do důchodu a 5% zamýšlí zcela uzavřít svou advokátní kancelář. Dle vyjádření CNB se tak jedná až o 27 300 advokátů, kteří jsou ohroženi a hrozí, že budou muset opustit advokátní profesi v důsledku této nepředvídatelné situace.

Nutno dodat, že francouzský advokátní stav byl bohužel již oslaben mnohatýdenními stávkami začátkem tohoto roku (o mobilizaci advokátů v důsledku jejich důchodové reformy jsme informovali v Advokátním deníku ZDE) a následná pandemie situaci dále zhoršila.

Tento dopad není jen čistě ekonomický, ale týká se především přístupu ke spravedlnosti. Francouzská advokacie je nyní paralyzována, činnost veškerých soudů byla pozastavena, občané se nemohou domoci svých práv, a i akutní řízení jsou odložena, např. žádosti o azyl a povolení k pobytu. Za předpokladu, že by více než jedna třetina advokátů následně ukončila svou advokátní kariéru, by došlo k další vlně omezení přístupu ke spravedlnosti.

Dle vyjádření představitelů CNB se jedná o bezprecedentní krizi francouzské advokátní profese.

Lze odhadovat, že v důsledku pandemie bude zasažen nejenom francouzský advokátní stav. Byť pravděpodobně v menším měřítku, hrozí, že dopady pandemie na advokacii, jakožto základní kámen právního státu, budou viditelné i v jiných zemích a dotknou se především menších advokátních kanceláří či samostatných advokátů, což by následně mohlo vést k omezení přístupu ke spravedlnosti, a to především pro nejvíce ohrožené a finančně slabší občany.

Rada evropských advokátních komor (CCBE), jejímž je ČAK členem, proto aktuálně zahájila celoevropské šetření prostřednictvím jednotlivých advokátních komor (včetně ČAK), aby bylo možné situaci v jednotlivých evropských zemích zanalyzovat, získat potřebné informace a data, a vzájemně si vyměnit informace a zkušenosti tak, aby bylo případně možné hledat a navrhovat konkrétní řešení na podporu evropské advokacie i na úrovni Evropské unie.

JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D., vedoucí mezinárodního odboru ČAK

Foto: Pixabay

Go to TOP