Senát zpřísnil prokazování nároku na levnější volání pro sociálně slabé

Nárok na levnější volání pro sociálně slabé občany budou mít do budoucna lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí. Žadatelé už nebudou moci prokazovat nízké příjmy jen čestným prohlášením. Počítá s tím novela zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, kterou 31. května schválil Senát. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

 

Novela má také zpřísnit povinnosti mobilních operátorů týkající se bezpečnosti sítí, stejně jako opatření proti rozesílání nevyžádané elektronické pošty. Norma by měla rovněž zpřesnit opatření proti zlomyslnému volání na tísňové linky nebo usnadnit rozvoj digitálního rozhlasového vysílání v systému DAB+.

Změna v poskytování slevy se týká takzvaného institutu zvláštních cen v rámci univerzální služby, tedy slevy z tarifu pro lidi s nízkými příjmy. Současné vládní nařízení stanoví, že maximální ztráta operátora na jednu osobu činí nejvýše 200 korun včetně daně z přidané hodnoty. Změna nároku na slevu má zlepšit kontrolu a minimalizovat hrozbu zneužívání tohoto institutu.

Současný zákon odvíjí definici osoby s nízkými příjmy od hranice 2,15násobku životního minima. Podle vlády však existuje riziko zneužití tohoto institutu v případech, kdy žadatel vyplní čestné prohlášení, ale nedá se zkontrolovat, zda bylo oprávněné. Vláda si od novely slibuje úspory ve státním rozpočtu v rozsahu 240 milionů korun. Pokud si všichni oprávnění zažádají o zvláštní ceny, bude zapotřebí na úhradu ztrát poskytovatelů hlasových a datových služeb asi 360 milionů korun.

Bezpečnost a celistvost své komunikační sítě budou muset operátoři zabezpečovat nejen za krizového stavu, jak stanoví nyní platný zákon, ale nově také při nebezpečí vzniku krizové situace. Novela zobecňuje zákaz použít adresu elektronické pošty pro odeslání nevyžádané zprávy bez souhlasu držitele této adresy. Změna reaguje na to, že v některých případech spamové pošty se adresa odesílatele a příjemce shoduje.

Sněmovna upravila v souvislosti s digitalizací rozhlasového vysílání problematiku takzvaných dokrývacích kmitočtů, které zpravidla pokrývají okrajová území. Cílem návrhu je umožnit provozování dostatečného počtu programů jedním provozovatelem a umožnit kromě provozování nových programů i zapojení dosavadní analogové sítě. Změna má umožnit transformaci dokrývacích licencí na transformační licenci a jejich následné sloučení.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP