Od 1. září mohou návštěvníci jednání do soudní síně jen s rouškou

Se začátkem září se vrátí do soudních síní roušky. Pokud jim nebude předsedou senátu udělena výjimka, budou si je muset nasadit návštěvníci jednání z řad

Se začátkem září se vrátí do soudních síní roušky. Pokud jim nebude předsedou senátu udělena výjimka, budou si je muset nasadit návštěvníci jednání z řad veřejnosti. Vyplývá to z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaného 24. srpna 2020. V souladu s odst. 2 písm. h) uvedeného opatření se povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest nevztahuje na soudce, státní zástupce, obhájce, účastníky soudních řízení, svědky a další osoby, které určí soud.

Doporučení, jak dodržování tohoto opatření zajistit v praxi, dosud Ministerstvo spravedlnosti nevydalo. „O této věci budeme ještě jednat, možná koncem týdne bychom mohli vědět více,“ sdělila k rozhodnutí MZ Andrea Šlechtová z tiskového oddělení ministerstva.

Mimořádné opatření vydané na začátku tohoto týdne kvůli riziku šíření koronaviru zakazuje od 1. září 2020 pohyb a pobyt bez roušek mimo jiné „ve vnitřních prostorech staveb, které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro tento účel“.

Z tohoto zákazu Ministerstvo zdravotnictví (viz odst. 2 písm. h) Mimořádného opatření MZ, č. j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN) vyjímá „soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení“. V rámci opatření proti šíření nemoci Covid-19, vydaných na jaře tohoto roku, však uvedené osoby roušky nosit musely.

Podle Ministerstva spravedlnosti je ale vynětí soudců a dalších osob, které se účastní soudního řízení, z povinnosti nosit roušky opodstatněné. „V předchozím období si soudci stěžovali na to, že dlouhodobě mluvit s rouškou na ústech je pro ně vysoce nepříjemné až nemožné, dále že projevy účastníků, svědků, znalců s rouškou jsou často obtížně srozumitelné a také že soudci jsou zvyklí během jednání sledovat též neverbální projevy účastníků řízení včetně mimiky, což s rouškou prostě nejde,“ vysvětlila Andrea Šlechtová. Doplnila také, že podle formulace výjimky může předseda soudního senátu umožnit odložené roušky i návštěvníkům z řad veřejnosti. „Předpokládali bychom, že půjde o případy spíše výjimečné, odůvodněné zvláštními okolnostmi a eventuálně podmíněné přijetím vhodných opatření, třeba dodržením rozestupu,“ uvedla Andrea Šlechtová. Jako příklad zvláštních okolností zmínila extrémní horko nebo to, že návštěvník bude astmatik.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP