Mobilizace advokátů a advokátních komor ve Francii – stav je v ohrožení

Již osmým týdnem pokračují demonstrace advokátů po celé Francii, a to z důvodu navrhované reformy penzijního systému. Reforma počítá se zavedením univerzálního bodového penzijního systému platného pro všechny, včetně advokátů, který by zrušil dosavadní autonomní systém, který francouzští advokáti využívají.

V současné době mají advokáti ve Francii samostatný a autonomní penzijní systém, který funguje již od roku 1954 a který je spravován speciálním fondem, jímž je Národní pokladna francouzských komor (Caisse nationale des barreaux français – CNBF). Tento systém je založen na silné profesní solidaritě s garancí minimální částky měsíční penze, zároveň je ale i vybudován na principu obecné solidarity, neboť advokáti finančně přispívají skrze CNBF do národního francouzského penzijního systému, a to částkou 100 milionů eur ročně. CNBF má značné finanční rezervy, které zaručují udržitelnost současného systému (minimálně do roku 2057 bez využití rezerv a minimálně do roku 2079, pokud by rezervy byly využity).

V důsledku navrhované reformy by se však mnoho advokátů ocitlo doslova v existenciálním ohrožení. Penzijní reforma by totiž měla za následek především zvýšení příspěvků, a to v některých případech až o dvojnásobek, a navíc by postihla především advokáty s nižšími příjmy. Advokáti čelí již nyní velmi vysoké pracovní zátěži a pro mnohé z nich by dopad tohoto opatření byl likvidační. Hovoří se dokonce o jedné třetině všech advokátů napříč celou Francií, což ve svém důsledku znamená i ohrožení přístupu k právu a spravedlnosti. Nový režim bude také nepříznivý pro mladou generaci advokátů, jelikož chce zrušit postupné navyšování příspěvků v prvních letech. Také osud rezerv vytvořených advokáty na výplatu důchodových dávek je nejistý. Konečně, i přes navýšení povinných plateb advokátů, by došlo ke snížení finální částky měsíční penze oproti současnému stavu.

Již od 6. ledna 2020 tak francouzští advokáti po celé zemi demonstrují a od 20. ledna 2020 se zapojily do stávky i všechny francouzské advokátní komory. Jde o historicky nevídanou mobilizaci. Pouze pro úplnost, ve Francii k dnešnímu dni působí 164 advokátní komor a téměř 70 000 advokátů. Aktivní je samozřejmě i francouzská Národní rada advokátních komor (CNB), která se snaží intenzivně vyjednávat s vládou.

Rada evropských advokátních komor (CCBE) dne 20. února 2020 na svém zasedání ve Vídni odsouhlasila podporu francouzských kolegů a publikovala stanovisko, ve kterém připomíná zásadní význam principu nezávislosti advokátní profese, a to včetně ekonomických aspektů, zdůrazňuje souvislost mezi zachováním stávajícího systému penzijního pojištění jako projevu nezávislosti a liberální povahy advokátní profese, vyjadřuje svou podporu a solidaritu s protestním hnutím francouzských advokátů a advokátních komor a konečně odsuzuje následky, které tato reforma má na přístup k právu a ke spravedlnosti, a to především pro nejzranitelnější občany.

V sobotu 29. února 2020 nicméně francouzský předseda vlády Edouard Philippe v souvislosti s navrhovanou reformou oznámil využití článku 49.3 francouzské Ústavy, která umožňuje přijetí zákona bez hlasování v parlamentu. Francouzská vláda nakonec bez hlasování prosadila v dolní komoře parlamentu návrh zákona o důchodové reformě, když v noci na 4. března 2020 ustála snahu opozice vyslovit jí nedůvěru. Tento postup vychází ze 49. článku francouzské ústavy, díky němuž mohou vlády prosadit své plány bez výslovného souhlasu poslanců. Kontroverzní plán univerzálního penzijního systému tedy postupuje legislativním procesem i přes pokračující manifestace jeho odpůrců. Použití článku 49.3 oznámila francouzská vláda o víkendu poté, co se v Národním shromáždění návrh o reformě projednával už dva týdny a více než 100 hodin čistého času. Stále přitom zůstávaly na stole zhruba tři čtvrtiny ze závratných 41 00 pozměňovacích návrhů.

JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D., vedoucí mezinárodního odboru ČAK + ČTK
Foto: Percy Louis, advokát v Bordeaux

Go to TOP