Beztrestu.cz zve do ulic: Za domácí a sexualizované násilí podmínka? Ne!

Věděli jste, že jedno ze dvou znásilnění, která se dostanou před soud, končí podmínkou? Pokládá iniciativa beztrestu.cz otázku a odpovídá na ni se znalostí trestních rozsudků, které shromažďuje ve veřejně přístupné databázi a ze které vyplývá, že každý druhý pachatel nebo pachatelka odchází na svobodu pouze s podmíněným trestem. Znásilnění je přitom spolu s vraždou pro oběti nejvíce zraňujícím trestným činem.

 


„Jelikož od našeho prvního pochodu uplynul více než rok, a žádná výrazná společenská i trestně právní změna nenastala, rozhodli jsme se dalším pochodem znovu upozornit na důležitost tématu trestání sexualizovaného a domácího násilí a nutnost celospolečenské diskuse, která je pro konec bagatelizace sexualizovaného a domácí násilí nesmírně důležitá,“
uvedla advokátka JUDr. Lucie Hrdá, která se dlouhodobě zabývá domácím a sexualizovaným násilí a je jednou z iniciátorek projektu beztrestu.cz.

Všichni, kteří chtějí pomoci změnit nebo alespoň upozornit na tristní situaci v trestání těchto násilných činů, se mohou přidat dne 22. září 2022 od 17 hodin na Palackého náměstí k již druhému pochodu proti bagatelizaci sexualizovaného a domácího násilí, který bude pokračovat přes Náplavku a ulici Svobodova až k Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Zdroj: www.beztrestu.cz
Foto: AK Hrdá; autorka: Alice Dix

 

Go to TOP