Diplomatické prohlášení několika zemí ze dne 1. dubna 2020

Prohlášení Belgie, Bulharska, Kypru, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Irska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Nizozemska, Portugalska, Rumunska, Španělska, Švédska

Diplomatické prohlášení ze dne 1. dubna 2020:

Je legitimní, že v této bezprecedentní situaci přijímají členské státy k zajištění ochrany občanů a překonání krize mimořádná opatření. Jsme nicméně hluboce znepokojeni rizikem porušování principů právního státu, demokracie a základních práv, které plyne z přijetí určitých nouzových opatření.

Nouzová opatření by měla být omezena pouze na ta, která jsou nezbytně nutná, měla by být přiměřená a dočasná, podrobována pravidelné kontrole a měla by respektovat výše zmíněné principy a mezinárodní právní závazky. Neměla by omezovat svobodu projevu či svobodu tisku.

Je třeba, abychom tuto krizi překonali společně a společně na této cestě dodržovali naše evropské zásady a hodnoty. Podporujeme tudíž iniciativu Evropské komise zaměřenou na sledování nouzových opatření a jejich provádění s cílem zajistit dodržování základní hodnot Evropské unie a vyzýváme Radu pro obecné záležitosti, aby se této věci v případě potřeby ujmula.

Red.

Foto: Pixabay

Go to TOP