ČNB bude moci po bankách zřejmě požadovat změnu auditora

ČNB bude pravděpodobně moci v budoucnu požadovat po bankách změnu auditora, pokud svým jednáním poruší určité povinnosti dané zákonem o auditorech. Vyplývá to z návrhu novely zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, který poslalo Ministerstvo financí ČR k připomínkám. Důvodem předložení normy je reakce na nové právní předpisy EU.

„Cílem regulatorních pravidel, a tedy i předkládaných úprav zákonů je dále posílit odolnost regulovaných subjektů vůči případným ekonomickým otřesům a přispět k upevnění finančního systému,“ uvádí materiál.

Norma dále mění pravidla pro výpočet kapitálového požadavku u tzv. Pilíře 2 nebo upravuje výpočet kapitálových rezerv. Mezi další změny patří i povinnost banky nově evidovat údaje o úvěrech poskytnutých členům statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady banky a jejich spřízněným osobám.

Návrh novely zákona o bankách dále navrhuje pro velké skupiny se sídlem mateřské společnosti mimo EU, jejichž součástí jsou alespoň dvě dceřiné instituce usazené v EU, aby ustavily tzv. zprostředkující ovládající osobu.

 

Zdroj: ČTK, foto ČNB.

Go to TOP