Návrh MSp o možnosti úlev v exekucích dozná ještě před schůzí Sněmovny změn

Návrh ministerstva spravedlnosti na možnost zastavení dlouhodobých exekucí i bez souhlasu věřitelů neřeší problém dlužníků, kteří se dostanou do dluhové pasti kvůli dopadům opatření proti šíření koronaviru. Uvedl to poslanec Marek Výborný, a proto jako předseda sněmovního podvýboru pro řešení exekucí a insolvencí před schůzí Sněmovny žádá o úpravu návrhu. Ministerstvo spravedlnosti podle něj slíbilo na přípravě pozměňovacích návrhů spolupráci.

„Konkrétně by se jednalo například o nepostižitelnost daňového bonusu a odstupného, zákaz mobiliárních exekucí v době nouzového stavu a zhruba tři měsíce po jeho skončení, přednostní splácení jistiny nebo zvýšení hranice dluhu k povolení dražby nemovitosti z 30 tisíc na 100 tisíc korun,“ vypočítal Výborný. Tato opatření podle něj budou reagovat na situaci mnoha lidí, kteří se ocitnou v této složité situaci.

Návrh ministerstva spravedlnosti reaguje na situaci lidí, kteří se dlouhodobě nacházejí v tíživé finanční situaci a čelí obvykle více exekucím. Podle úřadu může současná situace dolehnout na tuto skupinu obzvlášť nepříznivě. Úřad chce proto umožnit zastavit i bez souhlasu věřitele exekuci, u níž v posledních třech letech nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané pohledávky či k zajištění majetku ve výši, která by stačila alespoň k uhrazení nákladů exekuce.

Věřitel může takovému zastavení bezvýsledné exekuce zabránit jen tím, že složí další zálohu na její náklady. Z pravidla existují výjimky, například u vymáhání výživného na nezletilé dítě musí věřitel se zastavením exekuce souhlasit. Ministerstvo požaduje, aby byl návrh přijat v režimu legislativní nouze, zejména aby ho Sněmovna schválila ve zkráceném jednání.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP